Naamtags en contactpersonen van Google-accounts

Picasa, Picasa Webalbums en Google+ maken gebruik van de contactpersonen van uw Google-account om de namen van uw vrienden en familieleden automatisch aan te vullen tijdens het toepassen van naamtags. Uw Google-contactpersonen worden gebruikt door verschillende Google-producten, waaronder Gmail. U moet dan ook rekening houden met het volgende:

  • Nieuwe contactpersonen die u in Picasa, Picasa Webalbums of Google+ maakt, worden automatisch toegevoegd aan uw Google-contactpersonen.
  • Als u in Picasa contactgegevens van Google-accounts bewerkt of verwijdert, worden deze handelingen ook uitgevoerd voor alle overige producten waarin uw Google-contactpersonen worden gebruikt.
  • Als u een contactpersoon verwijdert uit uw lijst met contactpersonen van Google Accounts (bijvoorbeeld in Gmail), worden alle gerelateerde naamtaggegevens voor deze persoon verwijderd.
In Picasa kunt u voorkomen dat wijzigingen van uw Google-contactpersonen online worden weerspiegeld:
  1. Ga naar Extra > Personenbeheer.
  2. Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen.
  3. Verwijder het vinkje uit het vak naast 'Synchroniseren met contactpersonen...'
  4. Klik op OK.