Tworzenie strony internetowej ze zdjęciami

W programie Picasa można łatwo utworzyć stronę HTML, którą można następnie umieścić we własnej witrynie internetowej. Po prostu wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz zdjęcia do strony internetowej. Możesz także wybrać cały folder lub album, zaznaczając jego nazwę na liście folderów po lewej stronie.
 2. Kliknij menu Folder lub Album.
 3. Wybierz polecenie Eksportuj jako stronę HTML.
 4. Dostosuj stronę:
  • Określ żądany rozmiar zdjęć.
  • W przypadku wybrania filmu określ, czy na stronie ma zostać osadzony cały plik, czy tylko zdjęcie pierwszej klatki.
  • Dodaj tytuł strony internetowej.
  • Określ, gdzie ma zostać zapisany plik HTML i zdjęcia.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wybierz szablon dla zdjęć:
  • W sześciu pierwszych układach można wybrać kolor tła (czarny, szary lub biały) strony, a także określić, czy układ ma być jedno, czy dwustronicowy.
  • Opcja XML jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Korzystając z opcji XML, można dynamicznie utworzyć stronę przy użyciu zdjęć udostępnionych w połączonym pliku XML, zamiast osadzać zdjęcia wyświetlane na stronie HTML bezpośrednio w kodzie.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Ostatnią czynnością jest udostępnienie plików online. Gdy wszystko jest już gotowe, przekaż wszystkie nowe pliki do menedżera plików hosta lub katalogu internetowego.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny