Foto's e-mailen met volledige resolutie

Met Picasa kunt u een foto met volledige resolutie e-mailen. U kunt echter slechts één foto met volledige resolutie per keer verzenden. Ga als volgt te werk om de e-mailopties in te stellen voor het verzenden van foto's in het oorspronkelijke formaat:

  1. Klik op 'Extra' > 'Opties' (Windows) of 'Picasa' > 'Voorkeuren' (Mac).
  2. Selecteer het tabblad 'E-mail'.
  3. Selecteer de optie 'Oorspronkelijk formaat' in het gedeelte voor het verzenden van één afbeelding.
  4. Klik op 'OK'.

Als deze optie eenmaal is geselecteerd, wordt in Picasa elke enkele foto verzonden met volledige resolutie. Het is niet mogelijk meerdere foto's tegelijk te verzenden in het oorspronkelijke formaat.