Foto's opslaan

Picasa is zo ontworpen dat uw originele foto's bewaard blijven als u fotobewerkingen opslaat. Hiervoor wordt een nieuw JPEG-bestand gemaakt dat een kopie is van het bewerkte origineel. De originele foto wordt nooit aangepast, maar de locatie ervan op de vaste schijf kan variëren, afhankelijk van de manier waarop u het bestand opslaat. Hier volgt een kort overzicht van de verschillende opslagmogelijkheden in Picasa op basis van de gevolgen ervan voor de locatie van de originele foto's.

De originele foto verplaatsen

Wanneer u de opties 'Opslaan op schijf' opslaan op schijf en 'Bestand' > 'Opslaan' gebruikt, wordt van uw foto een kopie gemaakt met alle bewerkingen. Het origineel wordt verplaatst naar een submap '.picasaoriginals'. Deze submap is verborgen op de computer en is niet zichtbaar in Picasa. U kunt deze automatische back-up gebruiken om wijzigingen ongedaan te maken of terug te zetten.

'Opslaan op schijf'opslaan op schijf

De knop 'Opslaan op schijf' wordt in de map- of albumtitel weergegeven als u bewerkingen heeft uitgevoerd voor een foto in die map of dat album. Deze optie is handig als u wijzigingen aan alle foto's in één keer in een map of album wilt opslaan.

'Bestand' > 'Opslaan'

U kunt de optie 'Opslaan' gebruiken wanneer u wijzigingen wilt opslaan aan één afbeelding (of aan een groep afbeeldingen die u selecteert). Als u uw bewerkte foto wilt opslaan, selecteert u de foto en klikt u op 'Bestand' > 'Opslaan'.

De originele foto bewaren op de huidige locatie

Anders dan het geval is bij de functies 'Opslaan op schijf' en 'Bestand' > 'Opslaan', worden bij de volgende opties de originele foto's niet verplaatst. Er wordt een nieuwe versie van de foto met alle bewerkingen gemaakt en opgeslagen. De originele foto wordt niet verplaatst. De nieuwe bewerkte versie wordt naar een andere locatie opgeslagen, afhankelijk van de optie die u kiest.

'Exporteren'

Als u eenvoudig bewerkte exemplaren van een groot aantal foto's wilt maken, kunt u uw foto's exporteren naar elke gewenste locatie. Wanneer u uw foto's exporteert, kunt u het formaat van uw foto's wijzigen en het JPEG-compressieniveau aanpassen bij het bewerken van foto's.

'Bestand' > 'Een kopie opslaan'

Met deze optie wordt automatisch een kopie van de originele foto, inclusief alle toegepaste bewerkingen, naar dezelfde map geëxporteerd. Aan de bestandsnaam van de foto wordt '-1' toegevoegd om de kopie van het origineel te kunnen onderscheiden. Selecteer de foto en klik op 'Bestand' > 'Een kopie opslaan'.

'Bestand' > 'Opslaan als'

Deze optie lijkt in zoverre op 'Een kopie opslaan' dat een kopie wordt gemaakt van de originele foto met alle toegepaste bewerkingen. Voordat het bestand wordt opgeslagen, kunt u echter zelf de bestandsnaam en locatie van de nieuwe kopie bepalen. Voor deze optie selecteert u de foto en klikt u op 'Bestand' > 'Opslaan als'.

Wanneer u de foto opslaat, probeert Picasa het JPEG-kwaliteitsniveau van de originele foto te behouden. Het standaard JPEG-kwaliteitsniveau in Picasa is 85% en wordt toegepast als de JPEG-kwaliteit niet kan worden bepaald. Als u met een andere bestandsindeling probeert op te slaan, wordt de foto geconverteerd en opgeslagen als een JPEG.