Muziek uploaden

Bij het maken van films in Picasa kunt u MP3- en WMA-geluidsbestanden opnemen. Klik in het scherm 'Film maken' op het tabblad 'Film' aan de linkerkant. Klik op 'Laden' om de muziek te selecteren die u wilt opnemen vanaf de computer. Nadat u de muziek voor uw film heeft geüpload, kunt u kiezen uit drie opties voor het uitlijnen van de foto's met de muziek:

  • 'Truncate audio' (Geluid bekorten): uw geselecteerde muziek wordt afgebroken aan het eind van de film.
  • 'Fit photos into audio' (Foto's inpassen in geluidsbestand): uw foto's worden automatisch getimed, zodat ze passen binnen het gekozen geluidsfragment.

    Het is niet mogelijk de 'Slide Duration' (Weergaveduur dia's) aan te passen bij deze optie; elke foto wordt even lang weergegeven.

  • 'Loop photos to match audio' (Foto's steeds opnieuw weergeven tijdens geluid): de foto's worden tijdens het afspelen van het gehele geluidsfragment steeds opnieuw weergegeven. Anders dan met de optie 'Fit photos into audio' (Foto's inpassen in geluidsbestand), wordt elke foto weergegeven gedurende de periode die u heeft gespecificeerd in het gedeelte 'Slide Duration' (Weergaveduur dia's). Foto's worden steeds opnieuw weergegeven totdat het geluidsfragment is afgelopen.

Als u problemen ondervindt bij het op muziek zetten van uw film, gaat u naar http://www.codec-download.com/index.php om de juiste videocodec te downloaden en te installeren. Meer informatie over films maken in Picasa.