Een videoclip inkorten

Als u een voltooide film bekijkt in Picasa, kunt u de knoppen trim begin Start en trim end Stop gebruiken om een kort fragment in uw film te maken:

  1. Dubbelklik in uw Picasa-bibliotheek op de video die u wilt inkorten.
  2. Klik terwijl u uw film bekijkt op de knop trim begin Start rechts onder het venster voor bewerken als u het fragment wilt starten.
  3. Klik op de knop trim endStop als u het fragment wilt stoppen. Picasa laat automatisch een voorbeeld zien van de clip.
    Als u de ingestelde begin- en eindtijden wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen 'Undo' (Ongedaan maken) en 'Redo' (Opnieuw doen) aan de linkerkant van het scherm.

  4. Als u tevreden bent over uw clip, kunt u een kopie ervan exporteren door op de knop 'Export clip' (Clip exporteren) te klikken. De clip wordt geëxporteerd naar de map 'Geëxporteerde video's' in het gedeelte 'Projecten' van de mappenlijst. Als u de clip onmiddellijk wilt delen, gebruikt u de knop 'Uploaden naar YouTube'.

Nadat u klaar bent met het maken en exporteren van uw filmclips, kunt u de begin- en eindtijden uit de originele film verwijderen door op de knop 'Reset Start and End' (Begin en einde herstellen) aan de linkerkant van de pagina te klikken.

Tijdens het weergeven van uw video kunt u een snapshot vastleggen van elk individueel beeld met de knop 'Take Snapshot' (Snapshot vastleggen) in de linkerbovenhoek van het scherm.