Een watermerk toevoegen aan foto's

U kunt uw afbeeldingen beschermen door een waterwerk toe te voegen aan uw foto's. Een watermerk in Picasa is witte tekst die tijdens het export- of uploadproces in de rechterbenedenhoek van een foto wordt geplaatst. Ga als volgt te werk om een watermerk toe te voegen aan een foto:

Tijdens exporteren

  1. Selecteer de foto's die u wilt exporteren.
  2. Klik op 'Exporteren' in het fotovak.
  3. Plaats een vinkje in het selectievakje 'Een watermerk toevoegen'.
  4. Voer in het watermerkvak de tekst in voor het watermerk.
  5. Klik op 'OK'. Uw foto's worden geëxporteerd met het watermerk erop.

Tijdens uploaden

  1. Klik voordat u uploadt op 'Extra' > 'Opties' (Windows) of 'Picasa' > 'Voorkeuren' (Mac).
  2. Selecteer het tabblad Picasa Webalbums of Google+ Foto's.
  3. Plaats een vinkje in het selectievakje 'Een watermerk toevoegen voor alle uploads'.
  4. Voer in het watermerkvak de tekst in voor het watermerk.
  5. Klik op 'OK'. Alle foto's die u uploadt, bevatten het gekozen watermerk.
Picasa wijzigt nooit het oorspronkelijke fotobestand. Als u bewerkte afbeeldingen of afbeeldingen met een watermerk exporteert en uploadt, wordt een bewerkte JPG-kopie gemaakt van de originele foto.