Online instellingen in Picasa

Met het menu instellingen rechts van de knop Delen in de kop van het album kunt u het bijbehorende online webalbum bijwerken.

Voor alle geüploade albums:

  • Online album verwijderen
  • Selecteer Online status vernieuwen om de wijzigingen die u online heeft aangebracht, te kopiëren naar het overeenkomende album in Picasa.
    Als u al uw online albums onmiddellijk wilt vernieuwen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt en klikt u op Online status vernieuwen op een album.
  • Kopieer de URL van uw online album. Plak de URL in een e-mail om uw album snel te delen met vrienden.

Voor albums waarvoor 'Websynchronisatie' is ingeschakeld:

  • De grootte van de online afbeelding aanpassen
  • Synchronisatie alleen inschakelen voor foto's met ster.