/photos/community?hl=vi
Nội dung này có thể không liên quan nữa. Hãy thử tìm kiếm hoặc duyệt qua các câu hỏi gần đây.
Những thay đổi sắp tới về cách hoạt động của bộ nhớ trong Tài khoản Google 0 câu trả lời được đề xuất 0 câu trả lời 78 cùng vấn đề
1 câu trả lời được đề xuất
$0 câu trả lời được đề xuất
1 câu trả lời có liên quan
$0 câu trả lời có liên quan
Gần đây, chúng tôi đã công bố 3 thay đổi đối với chính sách về bộ nhớ của Tài khoản Google và trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ thông báo thêm cho người dùng về tác động có thể có của một số thay đổi này đối với người dùng.  Bạn có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi này trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi hoặc bằng cách đọc thêm thông tin.
 
Kể từ ngày 1/6/2021, sẽ có thêm một số mục bắt đầu được tính vào hạn mức dung lượng lưu trữ của bạn. Tìm hiểu thêm về các mục hiện được tính vào hạn mức.  
 • Ảnh và video đã được sao lưu vào Google Photos ở Chất lượng cao và Chất lượng sao lưu nhanh sau ngày 1/6/2021. Tìm hiểu thêm về sự thay đổi này.
  • Chỉ ảnh và video tải lên vào hoặc sau ngày 1/6/2021 mới được tính vào hạn mức dung lượng lưu trữ của bạn.
  • Ảnh và video được tải lên ở Chất lượng cao và Chất lượng sao lưu nhanh trước ngày 1/6/2021 sẽ không được tính vào hạn mức của bạn.
  • Thiết bị Pixel 5 và các phiên bản cũ sẽ không bị ảnh hưởng. Các lợi ích hiện có của bạn và mọi chương trình khuyến mãi sẽ không thay đổi. Các nội dung tải lên ở Chất lượng cao từ những thiết bị này sẽ vẫn không bị tính vào hạn mức. Tìm hiểu thêm
 • Các tệp được tạo hoặc sửa đổi trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. 
  • Chỉ các tệp được tạo hoặc sửa đổi vào hoặc sau ngày 1/6/2021 mới được tính vào hạn mức của bạn. 
  • Các tệp tải lên hoặc sửa đổi lần gần nhất trước ngày 1/6/2021 sẽ không tính vào hạn mức của bạn. 
Sau đây là thông tin về mức độ ảnh hưởng của tài khoản không hoạt động đối với dữ liệu của bạn sau ngày 1/6/2021
 • Nếu bạn không sử dụng Gmail, Google Drive (bao gồm Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu hoặc Jamboard) hoặc Google Photos trong 2 năm thì nội dung của bạn trong (các) sản phẩm không hoạt động có thể bị xóa (sau khi bạn nhận được thông báo trước trong khoảng thời gian hợp lý).
 • Nếu bạn là một thành viên Google One và không có vấn đề về hạn mức hoặc thanh toán, thì tài khoản của bạn đang ở trạng thái tốt. Tài khoản của bạn được coi là đang hoạt động.
Nếu bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ của mình
 • Bạn không thể tải tệp hoặc hình ảnh mới lên Google Drive. 
 • Bạn không thể sao lưu ảnh hoặc video vào Google Photos. 
  • Bạn có thể tiếp tục sao lưu ảnh và video ở Chất lượng cao và Chất lượng sao lưu nhanh, ngay cả khi đã vượt quá hạn mức, cho đến ngày 1/6/2021.
 • Khả năng bạn gửi và nhận email trong Gmail cũng có thể bị ảnh hưởng. 
 • Bạn không thể tạo tệp mới trong các ứng dụng tạo nội dung cộng tác như Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. Nếu bạn không giảm mức sử dụng dung lượng lưu trữ của mình, bạn hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể chỉnh sửa những tệp bị ảnh hưởng của bạn. Nếu hết dung lượng lưu trữ, bạn không thể thêm hoặc sao chép nội dung hiện có.
  • Bạn có thể tiếp tục tạo và chỉnh sửa tệp trong các ứng dụng này cho đến ngày 1/6. 
 • Bạn vẫn có thể đăng nhập và truy cập vào Tài khoản Google của mình.
 • Khi bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ trong 2 năm, nội dung của bạn trong Gmail, Google Drive (bao gồm cả tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard) cùng với Google Photos có thể bị xóa.
Chúng tôi biết bạn có thể có thắc mắc về vấn đề này, vì vậy, chúng tôi có giải đáp một số câu hỏi thường gặp dưới đây (cùng với nhiều câu hỏi khác trong Trung tâm trợ giúp). Nếu câu hỏi của bạn không được đề cập ở đó, vui lòng tạo bài đăng mới. 
 
Cảm ơn bạn!
Thùy Trang
Câu trả lời có liên quan Câu trả lời có liên quan (0)
Chưa có câu trả lời.
Câu hỏi này bị khóa và tính năng trả lời đã bị tắt.
Hủy bài đăng? Bạn sẽ mất nội dung đã viết từ trước tới nay.
Viết một câu trả lời
Yêu cầu 10 ký tự
Không đính kèm được tệp, hãy nhấp vào đây để thử lại.
Hủy bài đăng?
Bạn sẽ mất nội dung đã viết từ trước tới nay.
Đã phát hiện thấy thông tin cá nhân

Chúng tôi đã phát hiện thấy thông tin cá nhân sau trong nội dung của bạn:

Thông tin này sẽ hiển thị cho bất kỳ ai truy cập hoặc đăng ký nhận thông báo cho bài đăng này. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?

Đã xảy ra sự cố. Vui lòng thử lại.
Tạo câu trả lời
Chỉnh sửa câu trả lời
Xóa bài đăng?
Thao tác này sẽ xóa câu trả lời khỏi phần Câu trả lời.
Thông báo bị tắt
Thông báo của bạn hiện đã tắt và bạn sẽ không nhận được nội dung cập nhật về đăng ký. Để bật thông báo, hãy truy cập vào Tùy chọn thông báo trên trang Hồ sơ của bạn.
Báo cáo lạm dụng
Google rất coi trọng xử lý việc lạm dụng các dịch vụ của mình. Chúng tôi cam kết xử lý lạm dụng đó theo luật pháp ở quốc gia cư trú của bạn. Khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ điều tra và thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ lại với bạn khi cần thêm chi tiết hoặc có thêm thông tin muốn chia sẻ.

Hãy truy cập vào trang Trợ giúp pháp lý để yêu cầu thay đổi nội dung vì lý do pháp lý.

Đã báo cáo bài đăng vì lạm dụng
Không thể gửi báo cáo.
Báo bài đăng vi phạm
Bạn sẽ báo cáo loại bài đăng nào?
Google rất coi trọng xử lý việc lạm dụng các dịch vụ của mình. Chúng tôi cam kết xử lý lạm dụng đó theo luật pháp ở quốc gia cư trú của bạn. Khi bạn gửi báo cáo, chúng tôi sẽ điều tra và thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ lại với bạn khi cần thêm chi tiết hoặc có thêm thông tin muốn chia sẻ.

Hãy truy cập vào trang Trợ giúp pháp lý để yêu cầu thay đổi nội dung vì lý do pháp lý.

Đã báo cáo bài đăng vì lạm dụng
Không thể gửi báo cáo.
Câu trả lời này không còn nữa.
/photos/threads
//accounts.google.com/ServiceLogin
Bạn sẽ nhận được thông báo qua email cho bài đăng mới lúc
Không thể xóa câu hỏi.
Không thể cập nhật vấn đề trùng lặp.
Không thể cập nhật đăng ký.
Bạn đã hủy đăng ký
Đã xóa
Không thể xóa câu trả lời.
Đã xóa khỏi câu trả lời
Đã đánh dấu là câu trả lời được đề xuất
Đề xuất bị xóa
Hoàn tác
Không thể cập nhật câu trả lời.
Không thể cập nhật phiếu bầu.
Cảm ơn. Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.
Không thể hoàn tác hành động bỏ phiếu.
Cảm ơn. Giờ đây, câu trả lời này sẽ hiển thị trong phần Câu trả lời.
Đã sao chép liên kết
Đã khóa
Đã mở khóa
Không thể khóa
Không thể mở khóa
Đã ghim
Đã bỏ ghim
Không thể ghim
Không thể bỏ ghim
Đã đánh dấu
Đã bỏ đánh dấu
Không thể đánh dấu
Reported as off topic
/photos/profile/0