Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με τις Φωτογραφίες Apple

Συγχρονίστε αυτόματα τις αγαπημένες σας φωτογραφίες μεταξύ των Φωτογραφιών Apple και των Φωτογραφιών Google.

Τρόπος λειτουργίας

 • Οι αγαπημένες σας φωτογραφίες (με καρδιά) στις Φωτογραφίες Apple γίνονται αγαπημένες στις Φωτογραφίες Google.
 • Οι αγαπημένες σας φωτογραφίες (με αστέρι) στις Φωτογραφίες Google γίνονται αγαπημένες στις Φωτογραφίες Apple.
 • Εάν καταργήσετε φωτογραφίες από τα Αγαπημένα σας στις Φωτογραφίες Google, καταργούνται από τα Αγαπημένα στις Φωτογραφίες Apple και αντιστρόφως.

Συμβουλή: Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια συσκευή iOS για αυτήν τη λειτουργία.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον Συγχρονισμό.

 1. Σε iPhone ή iPad ανοίξτε τις Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ του λογαριασμού σας.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις φωτογραφιών Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε Φωτογραφίες Apple.
 5. Πατήστε Συγχρονισμός αγαπημένων Ενεργό.
 6. Πατήστε Ενεργοποίηση συγχρονισμού ή Απενεργοποίηση συγχρονισμού.

Συμβουλές:

 • Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τις Φωτογραφίες Google, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα προτροπής στην εφαρμογή Φωτογραφίες Google. Πατήστε τον φάκελο Αγαπημένα για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό και να δείτε τα αγαπημένα σας από τις Φωτογραφίες Apple.
 • Εάν απενεργοποιήσετε τον Συγχρονισμό αγαπημένων, θα εφαρμοστεί σε μελλοντικές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που έχουν προστεθεί ήδη στα αγαπημένα παραμένουν εκεί.
 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
105394
false
false