مدیریت و تماشای خاطرات

«خاطرات» مجموعه‌ای از بهترین عکس‌ها و ویدیوهای شما از سال‌های پیش یا هفته‌های اخیر است. «خاطرات» در دستگاه‌های Android، ‏iPhone، و iPad دردسترس است. 

 

مشاهده خاطرات

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در پایین، روی عکس‌ها  ضربه بزنید؛
 3. در بالا، روی یکی از خاطرات ضربه بزنید؛
  • برای رفتن به عکس بعدی یا قبلی، در سمت راست یا چپ صفحه ضربه بزنید.

  • برای رد شدن به خاطره بعدی یا قبلی، صفحه را تند به راست یا چپ بکشید

  • برای مکث روی عکس، آن را لمس کنید و نگه‌دارید.

تغییر تنظیمات

خاطره‌های دریافتی را کنترل کنید 

می‌توانید انواع خاطراتی را انتخاب کنید که می‌خواهید بالای جدول عکستان ببینید. فقط وقتی گردونه خاطرات در بالای جدول عکس ظاهر می‌شود که حداقل یک نوع خاطره انتخاب شده باشد. 
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی خاطرات ویژه‌شده ضربه بزنید؛
 4. انواع خاطراتی را که می‌خواهید ببینید انتخاب کنید. 

پنهان کردن افراد

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پنهان کردن افراد و حیوانات خانگی ضربه بزنید؛
 4.  انتخاب کنید چه کسانی پنهان شوند؛ 

برای نشان دادن فرد، دوباره روی چهره او ضربه بزنید. 

پنهان کردن تاریخ

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پنهان کردن تاریخ‌ها  ضربه بزنید؛
 4. تاریخ‌هایی را که می‌خواهید پنهان شود اضافه کنید.

برای برداشتن تاریخ پنهان‌شده، روی «برداشتن» برداشتن ضربه بزنید.

کنترل اینکه آیا «خاطرات» شما آثار را دربرمی‌گیرد یا نه

می‌توانید انواع آثاری را که می‌خواهید در خاطراتتان نمایش داده شود انتخاب کنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات Photos و سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پیشرفته ضربه بزنید؛
 4. نوع آثار را برای نمایش داده شدن در خاطره‌هایتان انتخاب کنید؛
   

مدیریت اعلان‌های «خاطرات»

هنگامی که خاطره جدیدی وجود دارد یا آثار جدیدی برای مشاهده دردسترس است، می‌توانید اعلان‌های دریافتی را کنترل کنید.
 
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات Photos و سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی مدیریت اعلان‌های خاطرات ضربه بزنید؛
 4. زیر «خاطرات»، دکمه تغییر وضعیت را روشن/خاموش کنید تا «خاطرات» سال‌های پیش، خاطرات موضوعی یا آثار را دریافت کنید. 

آثار

آثار ساخته‌شده برای شما در گردونه «خاطرات» شما وارد خواهد شد. ممکن است در «عکس‌های برگزیده اخیر»، پاپ فیلتر رنگی یا فیلم «چقدر زود بزرگ شدند» را به‌شکل خاطره‌ای مستقل ببینید. می‌توانید آثار خودتان، مثل کلاژ، پویانمایی یا فیلم را هم بسازید. 

بررسی اینکه چیزی برایتان ایجاد شده است یا نه

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در پایین، روی عکس‌ها ضربه بزنید؛
 3. آثار در گردونه «خاطرات» شما در آن بالا وارد خواهد شد.

ذخیره آثار

می‌توانید چیزهایی را که برای شما ایجاد شده است، مثل فیلم‌ها یا پویانمایی‌ها، ذخیره کنید؛

برای ذخیره آثار از گردونه «خاطرات»، «ذخیره» را در پایین آثار انتخاب کنید. آثار ذخیره‌شده در نمای عکس‌های شما ظاهر خواهد شد. 

 

پیدا کردن آثاری که ذخیره کردید:

 

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android،‏ Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. آثار ذخیره‌شده به‌همراه همه عکس‌ها و ویدیوهای دیگر، در برگه Photos ظاهر خواهد شد؛ 
  • همچنین می‌توانید آثاری را که ذخیره کرده‌اید جستجو کنید؛ 
 3. در پایین، روی جستجو  ضربه بزنید؛
 4. در پایین، دنبال «آثار» بگردید و روی نوع اثری که می‌خواهید یا روی همه آثار ضربه بزنید.

ساختن آثار

با عکس‌ها و ویدیوهایتان می‌توانید خودتان کلاژ، پویانمایی، یا فیلم بسازید. 

برای ساختن آثار خودتان:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android،‏ Google Photos را باز کنید؛
 2. در پایین، روی کتابخانه و سپس سازمان‌دهی ضربه بزنید؛
 3. در پایین، گزینه‌هایی را برای ایجاد «پویانمایی»، «کلاژ»، یا «فیلم» ببینید.
 
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
Android iPhone و iPad