Kommande ändringar av hur lagringsutrymmet på Google fungerar

Från och med den 11 november 2020 uppdaterar vi produktpolicyerna för Google Foto, Gmail och Google Drive (inklusive Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär, Jamboard och Sites) för inaktiva konton eller över konton som överstiger kvoten.

Om lagringsutrymme för Google-konto

Varje Google-konto omfattar 15 GB kostnadsfritt lagringsutrymme som delas mellan Gmail, Google Drive och Google Foto. Du kan öka lagringsutrymmet genom att köpa ett medlemskap i Google One (där det är tillgängligt). Ibland kan du få en extra kostnadsfri kvot via en kampanj eller ett relaterat köp. Om du vill veta mer om din kvot läser du om vilka objekt som räknas in i ditt lagringsutrymme.

Det här påverkar lagringsutrymmet för ditt Google-konto

Före den 1 juni 2021

Följande objekt räknas in i lagringskvoten

 • Foton och videor i originalkvalitet som har säkerhetskopierats till Google Foto
 • Gmail-meddelanden och bilagor, inklusive mapparna Skräppost och Papperskorgen
 • De flesta filerna på Google Drive, inklusive PDF-filer, bilder och videor

Om du överskrider lagringskvoten

 • Du kan inte längre ladda upp nya filer eller bilder på Google Drive
 • Du kan inte säkerhetskopiera foton och videor i originalkvalitet till Google Foto 
 • Möjligheten att skicka och ta emot e-post i Gmail kan påverkas
 • Du kan fortfarande logga in och komma åt ditt Google-konto.

Efter den 1 juni 2021

Följande ytterligare objekt räknas in i lagringskvoten:

 • Foton och videor i hög kvalitet som säkerhetskopieras till Google Foto efter den 1 juni 2021. Läs mer om denna ändring.
 • Filer som har skapats eller redigerats i appar där innehåll skapas gemensamt, som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard. 
  • Endast filer som har skapats eller redigerats efter den 1 juni 2021 räknas in i din kvot. 
  • Filer som har laddats upp eller senast har redigerats före den 1 juni 2021 räknas inte in i din kvot. 

Så här används din data

Om du inte använder Gmail, Google Drive (inklusive Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär eller Jamboard) eller Google Foto i två år kan ditt innehåll i de inaktiva produkterna tas bort (efter rimlig förvarning).

Om du överskrider lagringskvoten

 • Du kan inte ladda upp nya filer eller bilder till Google Drive. 
 • Du kan inte säkerhetskopiera foton och videor till Google Foto. 
 • Din möjlighet att skicka och ta emot e-post i Gmail kan också påverkas. 
 • Du kan inte skapa nya filer i appar för att gemensamt skapa innehåll, som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard. Innan du minskar din användning av lagringsutrymmet kan varken du eller någon annan redigera eller kopiera de berörda filerna.
 • Du kan fortfarande logga in och komma åt ditt Google-konto.

När du har överskridit lagringskvoten i två år kan kan ditt innehåll i Gmail, Google Drive (inklusive filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard) och Google Foto tas bort.

 

När du har överskridit kvoten innebär det att du använder mer lagringsutrymme än vad du har tillgängligt. Om du har överskridit kvoten under minst två år och inte har frigjort eller köpt mer utrymme för att hamna under gränsen igen kan allt innehåll tas bort från Gmail, Drive och Foto. Men innan det händer gör vi följande:

 • Informera dig via e-post och aviseringar i Googles produkter. Vi kontaktar dig minst tre månader innan innehållet kan raderas. 
 • Ge dig möjlighet att undvika radering (genom att betala för ytterligare lagringsutrymme eller ta bort filer)
 • Ge dig möjlighet att ladda ned ditt innehåll från våra tjänster. Läs mer om hur du laddar ned din Googledata.

Så här tar du dig under kvoten igen

Vi tillhandahåller även åtkomst till verktyg för lagringshantering som hjälper dig att hitta sätt att frigöra lagringsutrymme på https://one.google.com/storage. Ett annat alternativ för att frigöra utrymme är att ladda ned dina filer till din personliga enhet och sedan ta bort dem från din molnlagring.

Om du vill ha mer lagringsutrymme för Gmail, Drive och Foto kan du uppgradera till ett större lagringsutrymme med Google One.

Det här händer när du är inaktiv

När du har varit inaktiv i Gmail, Google Drive (inklusive filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär, Jamboard eller Sites) eller Google Foto i två år,  kan allt ditt innehåll tas bort från produkten. Men innan det händer gör vi följande:

 • Informera dig via e-post och aviseringar i Googles produkter. Vi kontaktar dig minst tre månader innan innehållet kan raderas. 
 • Ge dig möjlighet att undvika radering (genom att bli aktiv i produkten)
 • Ge dig möjlighet att ladda ned ditt innehåll från våra tjänster. Läs mer om hur du laddar ned din Googledata.

Om du är Google One-medlem utan problem med betalning eller kvoter betraktas du som aktiv.

Viktigt! Om du är inaktiv i två år i Foto men aktiv i Drive och Gmail raderas enbart ditt innehåll i Google Foto. Innehåll i Gmail och Google Drive (inklusive Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär och Jamboard-filer) raderas inte om du är aktiv i dessa produkter. 

Så här förblir du aktiv i produkterna

Det enklaste sättet att hålla din data aktiv är att regelbundet besöka Gmail, Google Foto och Google Drive (och/eller appar där innehåll skapas gemensamt som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär, Jamboard och Sites) på webben eller via en Google-app. Kontrollera att du är inloggad och ansluten till internet.

Observera att du kan ha flera konton konfigurerade på enheten. Aktivitet räknas per konto, inte per enhet. Kontrollera att du använder tjänsterna för alla konton som du vill ska förbli aktiva.

Exempel på aktivitet

Gmail

 • Inloggning och onlineaktiviteter i Gmail-appen för Android, iOS eller webben. Använd till exempel appen för att göra följande:
  • Visa inkorgen
  • Öppna ett e-postmeddelande 
  • Skicka ett e-postmeddelande  
  • Arkivera, ta bort, ange etikett, markera som läst, stjärnmärka eller andra e-poståtgärder
  • Utföra bakgrundssynkroniseringar i inkorgen av Gmail-appen för Android och iOS
 • Åtkomst till e-post via API eller en extern e-postklient som:
  • Läser in e-postmeddelanden
  • Skickar ett e-postmeddelande
  • Arkiverar, raderar, anger etiketter, markerar som läst, stjärnmärker eller utför andra e-poståtgärder.
 • Aktivera vidarebefordran av e-post eller behåll den 

Google Drive (inklusive appar för att skapa innehåll, som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär, Jamboard och Sites).

 • All autentiserad användning. Däribland:
  • Läsa in Drive på Android, iOS eller webben 
  • Använda ett tillägg eller en app från tredje part med Drive
  • Synkronisera innehåll från en användarenhet med valfri synkroniseringsklient som Drive Direktsynk eller Säkerhetskopiera och synkronisera
  • Använda Drive från en annan app (för att bifoga Drive-filer till e-postmeddelanden, förhandsgranska filer på Drive osv.)
  • Aktivitet på en fil som lagras på Drive, som att skapa, redigera, visa, dela eller kommentera
  • Använda samarbetsappar som skapar innehåll som Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär, Jamboard och Sites

Google Foto

 • Inloggning och onlineaktiviteter i Foto-appen för Android eller webben. Använd till exempel appen för att göra följande:
  • Visa ditt säkerhetskopierade galleri
  • Dela ett foto eller en video
  • Skapa ett album eller en fotobok
 • Säkerhetskopiera ett foto eller en video

Vanliga frågor

Gäller dessa policyer både G Suite-/Workspace-konton och konsumentkonton?

Vissa ändringar av kvoten gäller för vissa prenumerationer på Google Workspace, G Suite for Education och G Suite for Nonprofits. Läs inlägget om uppdateringar av Google Workspace om du vill veta mer om hur ändringarna kan påverka dem. 

Gäller detta Google Sites, Google Keep och andra appar som inte listas här? Vad gäller för Blogger- och YouTube-innehåll?

Nej, detta gäller inte Google Sites eller Google Keep. Den gäller inte för Blogger- eller YouTube-innehåll. 

Jag har överskridit min kvot. Hur lång tid har jag på mig innan mitt innehåll raderas? 

Om ditt konto omfattas av denna policyändring försöker vi meddela dig (minst tre månader) innan ditt innehåll kan tas bort. Innehållet tas bort när du har överskridit lagringskvoten i två år. Se till att innehållet inte raderas genom att minska mängden lagringsutrymme du använder eller uppgradera till ett större lagringsutrymme med Google One.

Får jag information innan min data raderas? 

Om ditt konto omfattas av denna policyändring meddelar vi dig (minst tre månader) innan ditt innehåll kan tas bort. Vi försöker nå dig via din e-postadress och aviseringar. Läs mer om hur du hanterar e-postadresser för ditt Google-konto.

Jag vet inte om jag kan vara aktiv en gång vartannat år. Vad ska jag göra?

Vi är medvetna om att vissa livshändelser kan göra att du är borta från mobilen eller datorn under en längre tid. Därför har vi satt en period på två år innan du betraktas som inaktiv. 

Om du vill hantera din data på ett annat sätt bör du överväga att använda Hantering av inaktiva konton. Utöver att skicka påminnelser om kontot kan du med det här verktyget hantera vad som händer med ditt konto när du inte längre kan använda det. Du kan även ställa in en betrodd kontakt som kan ladda ned din data om du slutar använda kontot, även innan det kan raderas. 

Du kan dessutom ladda ned data för att säkerhetskopiera den när som helst.

Hur sparar jag innehåll från någon närstående som har gått bort?

Vi är medvetna om att många inte lämnar tydliga anvisningar om hur deras nätkonton ska hanteras efter deras bortgång. Google kan arbeta med omedelbara familjemedlemmar och representanter (i vissa fall) för att tillhandahålla innehåll från en avliden användares konto. Läs mer om vår process för att begära en avliden användares data

Läs mer om Hantering av inaktiva konton om du vill informera oss om vad du ska göra med din data i händelse av dödsfall eller permanent inaktivitet.  

 • Obs! Inställningar för Hantering av inaktiva konton åsidosätter inte våra policyer för inaktiv och överskriden kvot.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?