Beleid voor gebruikerscontent en -gedrag van Google Foto's

Google Foto's biedt gratis opslagruimte en automatische indeling van je foto's en video's om ervoor te zorgen dat al je herinneringen veilig en toegankelijk zijn. Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. Zorg dat je dit beleid naleeft wanneer je:

 • content uploadt en deelt op Google Foto's,

 • reageert op Google Foto's,

 • content afdrukt via Google Foto's.

We zijn sterk afhankelijk van gebruikers om ons op de hoogte te stellen van content die mogelijk in strijd is met ons beleid. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en actie ondernemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen, weigeren de content af te drukken en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen. Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve of informatieve overwegingen, of wanneer het voor het publiek andere substantiële voordelen heeft om geen actie te ondernemen.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom hier dus regelmatig even kijken of er updates zijn. Voor verschillende producten en functies kunnen naast het onderstaande beleid nog andere beleidsregels en voorwaarden gelden.

 1. Illegale activiteiten

  Gebruik Google Foto's niet in het kader van illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten die gevaarlijk en illegaal zijn, zoals drugshandel of mensenhandel.

  Daarnaast kunnen we content verwijderen die in strijd is met de toepasselijke lokale wetgeving. Klik hier om content te melden waarvan je denkt dat deze moet worden verwijderd op basis van de lokale wetgeving.
   

 2. Kwaadwillende en misleidende praktijken

  Verstuur geen virussen, malware of andere schadelijke of destructieve code. Verspreid geen content die schadelijk of storend is voor de werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google of anderen. Gebruik onze services niet voor phishing-aanvallen.
   

 3. Aanzetten tot haat

  Onze producten bieden een platform voor vrije meningsuiting, maar aanzetten tot haat is niet toegestaan. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
   

 4. Intimideren, kwetsen en bedreigen

  Maak je niet schuldig aan intimiderend, kwetsend of bedreigend gedrag en spoor anderen niet aan zich met dergelijke activiteiten bezig te houden. Als je onze Google Foto's gebruikt om iemand op kwaadaardige wijze lastig te vallen, om te dreigen iemand ernstig letsel toe te brengen, om iemand op een ongewenste manier te seksualiseren of op andere manieren te intimideren, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kun je permanent van Google Foto's worden uitgesloten. In noodsituaties worden onmiddellijke dreigingen om iemand ernstig letsel toe te brengen bij de politie gemeld. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen ook illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer.

  Bekijk meer informatie over aanvullende stappen die je kunt nemen om iemand op Google Foto's te blokkeren.
   

 5. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

  Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie van iemand anders, zoals creditcardnummers, vertrouwelijke burgerservicenummers of accountwachtwoorden.

  Post of verspreid geen afbeeldingen of video's van minderjarigen zonder de vereiste toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Een schending melden.
   

 6. Veiligheid voor kinderen

  Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit geldt voor alle soorten beeldmateriaal (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden voorgesteld. We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door het account uit te schakelen, een melding in te dienen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte te doen bij de politie.

  Als je content tegenkomt waarvan je vindt dat kinderen op deze manier worden misbruikt, klik je op 'Misbruik melden' in Google Foto's. Als je dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomt, neem dan rechtstreeks contact op met NCMEC of de politie in je woonplaats.
   

 7. Spam

  Spammen, waaronder het sturen van ongewenste promoties of commerciële content, of ongewenste of massaverzoeken, is niet toegestaan.

  Het is niet toegestaan op een opdringerige manier content te delen met mensen die je niet kent.
   

 8. Seksueel expliciet materiaal

  Verspreid geen materiaal dat seksueel expliciete of pornografische content bevat. Stuur geen verkeer door naar commerciële pornosites. Verspreid ook geen niet-expliciete intieme en seksuele foto's of video's zonder toestemming van de betreffende persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, seksueel expliciete foto of video of niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van jou heeft gepost, kun je ons hier een melding sturen.

  Naturalistische en documentaire-afbeeldingen van naaktheid (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, en ook afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

  Je Google-profielfoto mag geen content voor volwassenen of aanstootgevende content bevatten. Gebruik bijvoorbeeld geen close-up van iemands billen of borsten.
   

 9. Geweld

  Het is niet de bedoeling om gewelddadige of bloederige content te posten alleen maar omdát die schokkend, sensationeel of zinloos is. Als je expliciete content post in het kader van nieuws, een documentaire, wetenschap of kunst, geef dan voldoende informatie om mensen te helpen begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.
   

 10. Gereguleerde producten en services

  Google Foto's maakt het delen van een grote verscheidenheid aan content mogelijk, maar content waarin de verkoop van gereguleerde producten en services (zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur) mogelijk wordt gemaakt, is niet toegestaan.
   

 11. Nabootsing en verkeerde voorstelling vanidentiteit

  Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die je niet vertegenwoordigt, het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site, of het valselijk voordoen van betrokkenheid bij of aanbevelingen van een andere persoon of organisatie. Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jezelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content post die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.
   

 12. Misleidende content

  Verspreid geen content waardoor gebruikers worden misleid of verward. Bijvoorbeeld:

  Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

  Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

  Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

  Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.
   

 13. Accountkaping

  Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van deze gebruiker.
   

 14. Gebruik van meerdere accounts

  Je mag niet meerdere accounts maken of gebruiken om ons beleid of blokkeringen te omzeilen of anderszins beperkingen te negeren die zijn ingesteld voor je account. Als je bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker of je account is opgeschort vanwege misbruik, moet je geen vervangend account maken dat wordt gebruikt voor soortgelijke activiteiten.
   

 15. Terroristische content

  Het is terroristische organisaties niet toegestaan Google Foto's te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Content met betrekking tot terrorisme is ook strikt verboden op Google Foto's, zoals content waarin tot terroristische acties of geweld wordt aangezet of waarin terroristische aanslagen worden gevierd.

  Als je aan terrorisme gerelateerde content deelt met een educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet je voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.

Over ons beleid en voorwaarden

Dit beleid is algemeen van toepassing op alle content die je op Google Foto's post. Bepaalde services hebben een eigen beleid dat je vindt binnen deze services en dat van toepassing is wanneer je gebruikmaakt van deze services. Alle producten en services van Google vallen onder de toepasselijke servicevoorwaarden.

Potentiële problemen melden

Als je content of een gebruiker tegenkomt waarvan je denkt dat deze in strijd is met het bovenstaande beleid, vragen we je ons dat te melden via de link 'Misbruik melden' (of een link met een soortgelijke tekst). Meer informatie over hoe je misbruik kunt melden op Google Foto's.

Contentbeleid voor gedrukte producten

Alle afbeeldingen in gedrukte producten moeten voldoen aan wettelijke regels en contentbeleid. Bepaalde afbeeldingen worden daarom niet afgedrukt in onze producten. Producten met afbeeldingen die niet voldoen aan het volgende beleid, worden niet afgedrukt.

Content die wordt verzonden om te worden afgedrukt in een product, kan worden bekeken om te bepalen of deze het beleid schendt.

Seksueel expliciete content

Seksueel expliciete content wordt niet afgedrukt. Artistieke naaktheid en naaktheid die niet van seksuele aard is, wordt in sommige gevallen wel toegestaan. Content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit, is nooit toegestaan.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Afbeeldingen met expliciet seksuele handelingen die zijn bedoeld om opwinding op te wekken, inclusief afbeeldingen van geslachtsdelen, pornografie en illustraties

 • Content die seks met minderjarigen, seks zonder wederzijds goedvinden of andere illegale seksuele thema's promoot, ongeacht of dit gesimuleerd of echt is

 • Content die de seksuele uitbuiting van minderjarigen promoot

Ongepaste content

Foto's waarop geweld, schokkende content, haat, intolerantie of discriminatie worden gepromoot, worden niet afgedrukt.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Content die aanzet tot haat of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering

 • Content die is geproduceerd door of namens terroristische groeperingen

 • Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst

Gevaarlijke of illegale activiteiten

Content die illegaal is of illegale activiteiten weergeeft, is niet toegestaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Afbeeldingen die inbreuk maken op de wettelijke rechten (inclusief auteursrechten) van een ander

 • Afbeeldingen die gevaarlijke of illegale activiteiten weergeven of er instructies voor geven

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?