מדיניות התוכנית ואכיפה בנושא התנהלות פוגעת

הכללים הבאים של מדיניות התוכנית חלים על התוכן שאתם מפרסמים בתמונות Google, על תגובות לתמונות Google ועל תוכן מודפס דרך תמונות Google. תמונות Google היא אפליקציה שמאפשרת לאחסן בחינם ולסדר אוטומטית את התמונות והסרטונים, כדי לשמור על כל הזיכרונות היקרים במקום בטוח, מאובטח ונגיש. כללי המדיניות הם חשובים לשמירה על חוויה חיובית לכל אדם המשתמש במוצרי Google.

עלינו לרסן כל התנהלות פוגעת אשר מאיימת על יכולתנו לספק שירותים אלו, ואנחנו מבקשים מכולם לציית למדיניות המתוארת בהמשך כדי לעזור לנו להשיג את המטרה הזו. כשמדווחים לנו על הפרה אפשרית של המדיניות, אנחנו עשויים לבדוק את התוכן המדווח ולפעול בנושא, כולל הגבלת הגישה לתוכן, הסרתו, סירוב להדפיס אותו והגבלת או חסימת הגישה של המשתמש למוצרים של Google.

ייתכן שננקוט פעולה בחשבונות שחורגים ממכסת האחסון שלהם. לדוגמה, אנחנו עשויים לדחות העלאות חדשות, לדחוס נתונים של תוכן קיים או למחוק תוכן, אם תהיה חריגה ממכסת האחסון או אם לא יושג נפח אחסון נוסף. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף על מכסת האחסון.

בהחלת כללי המדיניות, אנחנו עשויים לאפשר חריגות על סמך שיקולים חינוכיים, תיעודיים, מדעיים או אומנותיים, או במצבים שבהם עדיף שלא לנקוט פעולה כלשהי ביחס לתוכן, משיקולים של תועלת הציבור.

כדאי להקפיד לבדוק את המדיניות מדי פעם, שכן היא עשויה להשתנות. כמו כן, יש לקרוא את התנאים וההגבלות של Google לקבלת מידע נוסף. מעבר לכללי המדיניות המפורטים בהמשך, לחלק מהמוצרים והתכונות יש כללים ותנאים נוספים. למשל, תמונת הפרופיל של Google לא יכולה לכלול תוכן המיועד למבוגרים או תוכן פוגעני, כגון תמונת קלוז-אפ של ישבן או מחשוף.

דיווח על התנהלות פוגעת

נתקלתם בתוכן או במשתמש שלדעתכם מפר את המדיניות שבהמשך? דווחו לנו עליהם באמצעות הקישור "דיווח על תוכן פוגעני" (או קישור אחר עם שם דומה). בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על איך מדווחים על תוכן פוגעני בתמונות Google ועל דרכים נוספות לחסום משתמשים בתמונות Google.

כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים או על בעיות משפטיות אחרות, יש להיעזר בכלי הזה. הכלי ידריך אתכם בתהליך הדיווח על תוכן שלדעתכם מצדיק הסרה מהשירותים של Google על סמך הדין החל.

מדיניות התוכנית

פריצת חשבון
אסור להיכנס לחשבון של משתמש אחר ללא רשותו. אם נקבל הודעה על פריצת חשבון ייתכן שננקוט פעולה מתאימה, כמו לדווח עליכם לרשויות הרלוונטיות, להסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או להשבית את חשבון Google שלכם.
חוסר פעילות בחשבון
יש להשתמש במוצר כדי שהחשבון יישאר פעיל. הפעילות כוללת גישה לתוכן של המוצר או אחסון של תוכן חדש בתוכו לפחות פעם אחת בשנתיים. ייתכן שננקוט פעולה בחשבונות לא פעילים, כולל מחיקה אפשרית של התוכן שלכם מהמוצר. כאן אפשר לקרוא מידע נוסף.
פגיעה מינית בילדים וניצולם

אין ליצור, להעלות או להפיץ תוכן שמנצל ילדים או פוגע בהם. בכך נכלל כל תוכן שמתאר פגיעה מינית בילדים. כדי לדווח על תוכן במוצר של Google שייתכן שיש בו ניצול של ילדים, יש ללחוץ על 'דיווח על תוכן פוגעני'. אם אתם נתקלים בתכנים כאלה במקומות אחרים באינטרנט, יש ליצור קשר ישירות עם הגוף הרלוונטי במדינה.

באופן רחב יותר, Google אוסרת על שימוש במוצרים שלה שגורם סכנה לילדים. בין השאר נכללת בכך התנהגות נצלנית כלפי ילדים, כגון:

 • פיתוי קטינים (למשל: להתיידד עם ילדים באינטרנט במטרה לקדם מגע מיני באינטרנט או מחוצה לו ו/או לשלוח תמונות מיניות לילדים ולקבל מהם תמונות כאלה);

 • 'סחיטה מינית' (למשל: לאיים על ילדים באמצעות שימוש בגישה לתמונות אינטימיות שלהם או לסחוט באמצעות שימוש בגישה לתמונות כאלה, גם אם יש לגורם הסוחט גישה בפועל וגם אם אין לו);

 • ייחוס אופי מיני לקטינים (למשל: תמונות שמתארות, מעודדות או מקדמות פגיעה מינית בילדים או שרואים בהן ילדים באופן שעלול לגרום לניצול מיני של ילדים); וכן

 • סחר בילדים (למשל: לפרסם או לשדל ילדים לטובת ניצול מסחרי למטרות מין).

אנחנו נסיר תוכן כזה וננקוט פעולה מתאימה, שעשויה לכלול דיווח למרכז הלאומי לילדים נעדרים ומנוצלים, הגבלת הגישה לתכונות מוצר והשבתת חשבונות. אם לדעתכם ילד או ילדה נמצאים בסכנה או היו נתונים לפגיעה, לניצול או לסחר, יש לפנות מייד למשטרה. אם כבר פניתם למשטרה ואתם עדיין זקוקים לעזרה, או שאתם חוששים שילד או ילדה נמצאים בסכנה במוצר כלשהו שלנו, תוכלו לדווח על ההתנהגות ל-Google.

עקיפה
אסור לבצע מעשים שנועדו לעקוף את המדיניות שלנו או להתחמק מהגבלות שהוטלו על החשבון. למשל, אסור ליצור כמה חשבונות או להשתמש באמצעים אחרים במטרה להתנהג באופן שנאסר עליכם.
פעילויות מסוכנות ולא חוקיות
אין להשתמש במוצר הזה כדי לעסוק בפעילויות לא חוקיות או כדי לקדם פעילויות, סחורות, שירותים או מידע הגורמים לנזק חמור ומיידי לאנשים או לבעלי חיים. אנחנו מתירים פרסום מידע כללי למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות שקשורות לתוכן הזה. עם זאת, אנחנו מציבים גבול כשהתוכן מסייע בצורה ישירה לגרימת נזק או מעודד פעילות לא חוקית. אם נקבל הודעה על פעילות לא חוקית אנחנו ננקוט פעולה מתאימה, כמו למסור דיווח לגביכם לרשויות הרלוונטיות, להסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או להשבית את חשבון Google שלכם.
הטרדה, בריונות ואיומים
אסור להטריד אנשים, לאיים עליהם או לנהוג כלפיהם בבריונות. אסור גם להשתמש במוצר כדי להשתתף בפעילויות כאלה או כדי להסית אנשים אחרים להשתתף בהן. איסור זה כולל סימון מישהו כמטרה לפגיעה אכזרית, איום על אדם בפגיעה חמורה, ייחוס אופי מיני לאדם באופן שאינו מוסכם, חשיפת מידע פרטי של מישהו אחר שעלול לשמש לביצוע איומים, השפלת קורבנות אלימות או טרגדיה או זלזול בהם, הסתת אחרים לבצע את הפעילויות האלה או הטרדה של מישהו בדרכים אחרות. חשוב לזכור שהטרדה באינטרנט אינה חוקית במקומות רבים, ושעלולות להיות לה השלכות חמורות מחוץ לאינטרנט, הן לצד המטריד והן לצד המוטרד. אנחנו עשויים לנקוט פעולה מתאימה אם נקבל הודעה על איומים בפגיעה או על מצבים מסוכנים אחרים. כך ייתכן שנדווח עליכם לרשויות הרלוונטיות, נסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או נשבית את חשבון Google שלכם.
דברי שטנה
אסור לומר דברי שטנה. דברי שטנה הם תוכן שמעודד או מאשר אלימות נגד אדם או קבוצה על רקע גזע או מוצא אתני, דת, נכות, גיל, לאום, שירות צבאי, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית או כל מאפיין אחרי הקשור להפליה או להדרה באופן שיטתי, או שמטרתו העיקרית היא להסית לשנאה נגד אדם או קבוצה על רקע כזה.
התחזות ומצג שווא בקשר לזהות

אין להתחזות לאדם או לארגון או ליצור מצג שווא לגבי עצמכם. במסגרת איסור זה, אין להתחזות לכל אדם או ארגון שאינם מיוצגים על ידכם או למסור מידע מטעה לגבי הזהות של משתמש או אתר, או לגבי הכישורים, הבעלות, המטרה, המוצרים, השירותים או העסק שלו.

אסור גם לפרסם תוכן או להשתמש בחשבונות תוך הצגת מצג שווא או הסתרה של הבעלים האמיתי או המטרה המרכזית שלהם. לדוגמה, אסור להציג באופן כוזב או להסתיר במכוון את מדינת המוצא או פרטים מהותיים אחרים שלכם בעת הפניה של תוכן בנושאים פוליטיים, חברתיים או ציבורים למשתמשים מחוץ למדינה שלכם. מותר לפרסם פרודיה או סאטירה, או להשתמש בפסאודונימיזציה או בשם עט, כל עוד התוכן לא נועד להטעות את קהל היעד לגבי זהותכם האמיתית.

תוכנות זדוניות ותוכן זדוני דומה
אסור להעביר תוכנות זדוניות או כל תוכן שעלול להזיק לפעולת הרשתות, השרתים, המכשירים של משתמשי הקצה או תשתיות אחרת, או להפריע לה. בכך נכללים אירוח ישיר, הטמעה או העברה של תוכנה זדונית, וירוסים, קוד הרסני או תוכנה מזיקה או לא רצויה אחרת או תוכן דומה. הנחיה זו כוללת גם תוכן המעביר וירוסים, גורם לחלונות קופצים, מנסה להתקין תוכנה ללא הסכמת המשתמש או פוגע במשתמשים באופן אחר באמצעות קוד זדוני. כדאי לקרוא את המדיניות בנושא גלישה בטוחה לקבלת מידע נוסף.
תוכן מטעה

אין להפיץ תוכן שמוליך שולל, מטעה או מבלבל את המשתמשים. למשל:

תוכן מטעה הקשור לתהליכים אזרחיים ודמוקרטיים: תוכן שהוא כוזב באופן הניתן להוכחה ושעלול לפגוע משמעותית באמון או בהשתתפות של אנשים בתהליכים דמוקרטיים או אזרחיים. בכך נכלל מידע על נוהלי ההצבעה, על הכשירות של מועמד פוליטי על בסיס גילו או מקום לידתו, על תוצאות הבחירות, או על השתתפות במפקד התושבים – אם מידע כזה סותר את הנתונים הממשלתיים הרשמיים. בכך נכללות גם טענות שגויות כי דמות פוליטית או גורם ממשלתי מסוים נפטרו, היו מעורבים בתאונה או סובלים ממחלה קשה פתאומית.

תוכן מטעה שקשור לפעולות שפוגעות בבריאות: תוכן רפואי או בריאותי מטעה שמעודד או מדרבן אנשים אחרים לבצע פעולות שעלולות לגרום לנזק פיזי או רגשי קשה לעצמם, לאחרים או לבריאות הציבור.

מדיה שעברה מניפולציה: פרטי מדיה שתוכננו באופן שעשוי להטעות משתמשים ושיש בהם סיכון חמור לנזקים ניכרים.

מותר להציג תוכן מטעה בהקשר חינוכי, תיעודי, מדעי או אומנותי, אך במקרים אלה יש להקפיד לספק את המידע הדרוש כדי שאנשים יבינו את ההקשר. במקרים מסוימים לא נאפשר להשאיר תוכן כזה בפלטפורמות שלנו גם אם יסופק מידע רב בנוגע להקשר.

תמונות בעלות אופי מיני מפורש ללא הסכמה (NCEI)
אין לאחסן או להפיץ תמונות או סרטונים פרטיים שמציגים עירום, תוכן מיני בוטה או תוכן אינטימי-מיני לא בוטה ללא הרשות של מי שמופיע בהם. אם מישהו שלח תמונה או סרטון פרטיים שלכם שמציגים עירום, תוכן מיני מפורש או תוכן אינטימי-מיני לא מפורש, יש לדווח לנו על כך כאן.
מידע אישי וסודי
אין לאחסן או להפיץ מידע אישי או סודי של אנשים אחרים ללא אישור. בכך נכלל שימוש במידע רגיש, כגון מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, תמונה של חתימה ומסמכים רפואיים אישיים. לרוב, אם המידע הזה זמין לציבור במקום אחר באינטרנט או ברשומות ציבוריות, למשל מספרי תעודות זהות שמפורסמים באתר ממשלתי, אנחנו בדרך כלל לא נוקטים פעולות אכיפה.
פישינג
אין להשתמש במוצר הזה למטרות פישינג. איסור זה כולל בקשה או איסוף של מידע אישי ורגיש כגון סיסמאות, פרטים פיננסיים ומספרי תעודות זהות.
מוצרים ושירותים מפוקחים
אסור למכור, לפרסם או לקדם את המכירה של מוצרים ושירותים בפיקוח, כולל אלכוהול, הימורים, תרופות, תוספי תזונה לא מאושרים, מוצרי טבק, זיקוקים, כלי נשק, מכשירים רפואיים או ציוד רפואי.
תוכן מיני בוטה
אין להפיץ תוכן שמכיל חומר בעל אופי מיני בוטה, כגון עירום, אקטים מיניים גרפיים וחומרים פורנוגרפיים. אסור גם להפנות אנשים לאתרי פורנו מסחריים. אנחנו מאפשרים הצגת עירום למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות.
ספאם
אין להפיץ ספאם. ספאם יכול להיות, למשל, תוכן שיווקי או מסחרי לא רצוי, תוכן לא רצוי שיצרה תוכנה אוטומטית, תוכן לא רצוי שחוזר על עצמו, תוכן נונסנס (חסר היגיון) או כל תוכן שנראה כפניות המוניות.
התערבות במערכת וניצולה לרעה
אין לנצל לרעה את המוצר הזה, אין לפגוע בפעולה של רשתות, מכשירים או תשתית אחרת של Google או של אחרים, אין לפגוע בביצועיה או לשבש אותה. כפועל יוצא מכך, אסור לפגוע בביצועים של כל היבט במוצר או בשירותיו, להשבית או לשבש אותם. אם נקבל הודעה על הפרעה למערכת וניצולה לרעה, ייתכן שננקוט פעולה מתאימה כמו לדווח עליכם לרשויות הרלוונטיות, להסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או להשבית את חשבון Google שלכם.
פעילויות טרור
אסור לארגוני טרור להשתמש במוצר הזה לכל מטרה, כולל גיוס פעילים. אנחנו גם, ננקוט צעדים נגד המשתמש בכל הנוגע לתוכן הקשור לטרור, כגון תוכן שמקדם פעולות טרור, מעודד אלימות או מהלל פיגועים. אם בחרתם לפרסם או להפיץ תוכן שקשור לטרור למטרה חינוכית, תיעודית, מדעית או אומנותית, יש לספק מידע הולם כדי שהצופים יבינו את ההקשר.
תמונות לא מורשות של קטינים
אין לאחסן או להפיץ תמונות של קטינים ללא הסכמה מפורשת של ההורה של הילדים, אפוטרופוס או נציג משפטי. אם מישהו אחסן או הפיץ תמונה של קטין ללא ההסכמה הנדרשת, יש לדווח לנו על כך כאן.
אלימות ומראות קשים
אין לאחסן או להפיץ תוכן אלים או עקוב מדם שמעורבים בו בני אדם או בעלי חיים אמיתיים שמטרתו העיקרית היא לגרום להלם או לסנסציה ללא הקשר ראוי. בכך נכלל תוכן עם המחשה גרפית קיצונית, כגון ביתור או צילומי קלוז-אפ של גופות שהושחתו, וחומר גרפי, כגון תוכן שמכיל כמויות גדולות של דם. מותר להציג תוכן בהקשר חינוכי, תיעודי, מדעי או אומנותי, אך במקרים אלה יש להקפיד לספק את המידע הדרוש כדי שאנשים יבינו את ההקשר. במקרים מסוימים, התוכן עשוי להיות כל כך אלים או מזעזע, שלא נאפשר להשאיר אותו בפלטפורמות שלנו גם אם יסופק מידע רב בנוגע להקשר. לבסוף, אין לעודד אחרים לבצע פעולות אלימות מכל סוג שהוא.

עקרונות מדיניות נוספים

מדיניות התוכן של המוצרים המודפסים

כל התמונות במוצרים המודפסים צריכות לציית לחוקים, לתקנות ולמדיניות התוכן. לכן אנחנו אוסרים להדפיס סוגים מסוימים של תמונות במוצרים שלנו. לא נדפיס מוצרים המכילים תמונות שמפרות את כללי המדיניות הבאים.

חשוב לזכור שאנחנו עשויים לבדוק את התוכן שנשלח להדפסה במוצר שלנו כדי לקבוע אם הוא מפר את המדיניות הזו.

פעילויות מסוכנות ולא חוקיות

לא נדפיס תוכן המהווה פעילות לא חוקית או שמקדם פעילויות, סחורות, שירותים או מידע הגורמים לנזק חמור ומיידי לאנשים או בעלי חיים. אנחנו מתירים פרסום מידע כללי למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות. עם זאת, אנחנו מציבים גבול כשהתוכן מסייע בצורה ישירה לגרימת נזק או מעודד פעילות לא חוקית.

הנה כמה דוגמאות לתוכן שאנחנו אוסרים להדפיס במוצרים שלנו:

 • תמונות שמפרות זכויות חוקיות של אדם כלשהו, כולל זכויות יוצרים
 • תמונות שמציגות או כוללות הוראות לפעולות מסוכנות או לא חוקיות

הטרדה, בריונות ואיומים

לא נדפיס תוכן שמגלם בתוכו הטרדה, בריונות או איום. כמו כן, לא נדפיס תוכן שמשתף בפעילויות כאלה או שמסית אחרים לבצע אותן. פעילויות אלה כוללות סימון מישהו כמטרה לפגיעה אכזרית, איום על אדם בפגיעה חמורה, ייחוס אופי מיני לאדם באופן שאינו מוסכם, חשיפת מידע פרטי של מישהו אחר שעלול לשמש לביצוע איומים, השפלת קורבנות אלימות או טרגדיה או זלזול בהם, הסתת אחרים לבצע את הפעילויות האלה או הטרדה של מישהו בדרכים אחרות. אנחנו עשויים לנקוט פעולה מתאימה אם נקבל הודעה על איומים בפגיעה או על מצבים מסוכנים אחרים. כך ייתכן שנדווח עליכם לרשויות הרלוונטיות, נסיר גישה לחלק מהמוצרים שלנו או נשבית את חשבון Google שלכם.

הנה כמה דוגמאות לתוכן שאנחנו אוסרים להדפיס במוצרים שלנו:

 • תוכן בריוני או תוכן שמרתיע או מטריד אדם או קבוצה של אנשים

דברי שטנה

לא נדפיס דברי שטנה. דברי שטנה הם תוכן שמעודד או מאשר אלימות נגד אדם או קבוצה על רקע גזע או מוצא אתני, דת, נכות, גיל, לאום, שירות צבאי, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית או כל מאפיין אחרי הקשור להפליה או להדרה באופן שיטתי, או שמטרתו העיקרית היא להסית לשנאה נגד אדם או קבוצה על רקע כזה.

הנה כמה דוגמאות לתוכן שאנחנו אוסרים להדפיס במוצרים שלנו:

 • תוכן שמסית לשנאה נגד אדם או קבוצה על בסיס גזע או מוצא אתני, דת, נכות, גיל, לאום, שירות צבאי, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית או מאפיינים אחרים שקשורים לאפליה או להדרה באופן שיטתי

תוכן מיני בוטה

לא נדפיס תוכן בעל אופי מיני מפורש. אנחנו עשויים להתיר הצגת עירום למטרות חינוכיות, תיעודיות, מדעיות או אומנותיות ועירום שאינו בעל אופי מיני. אנחנו אוסרים להדפיס כל תוכן שכולל ניצול מיני של ילדים.

הנה כמה דוגמאות לתוכן שאנחנו אוסרים להדפיס במוצרים שלנו:

 • תמונות שמכילות אקטים מיניים גרפיים שנועדו לעורר מינית, כולל תמונות של אברי מין, פורנוגרפיה או איורים
 • תוכן שמקדם מין עם קטינים, מין בכפייה או מעשים מיניים לא חוקיים אחרים, בין אם מדובר בפעילות אמיתית ובין אם מדובר בהדמיה
 • תוכן שמקדם ניצול מיני של קטינים

פעילויות טרור

ארגוני טרור אינם רשאים להדפיס תוכן לכל מטרה, כולל גיוס פעילים. לא נדפיס תוכן שקשור לטרור, כגון תוכן שמקדם פעולות טרור, מעודד אלימות או מהלל פיגועים. אם בחרתם להדפיס תוכן שקשור לטרור למטרה חינוכית, תיעודית, מדעית או אמנותית, חשוב לצרף אליו מספיק מידע כדי שהצופים יבינו את ההקשר.

הנה כמה דוגמאות לתוכן שאנחנו אוסרים להדפיס במוצרים שלנו:

 • תוכן שמופק על ידי ארגוני טרור או מטעמם

אלימות ומראות קשים

לא נדפיס תוכן אלים או עקוב מדם שמעורבים בו בני אדם או בעלי חיים אמיתיים ושמטרתו העיקרית היא לגרום להלם או לסנסציה ללא הקשר ראוי. בכך נכלל תוכן עם המחשה גרפית קיצונית, כגון ביתור או צילומי קלוז-אפ של גופות שהושחתו, וחומר גרפי, כגון תוכן שמכיל כמויות גדולות של דם. ייתכן שנדפיס תוכן שנעשה בו שימוש בהקשר חינוכי, תיעודי, מדעי או אומנותי. במקרים מסוימים, התוכן עשוי להיות כל כך אלים או מזעזע, שלא נאפשר להדפיס אותו גם אם יסופק מידע רב בנוגע להקשר. לסיום, לא נדפיס תוכן שמעודד אחרים לבצע פעולות אלימות מכל סוג שהוא.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?