הורדה ומחיקה של סרטונים שאינם נתמכים

אם מעלים לתמונות Google סרטונים שאינם נתמכים, מומלץ לבדוק אותם. אם אי אפשר לצפות בסרטון מסוים בתמונות Google, אפשר למחוק אותו. ייתכן גם שיהיה אפשר להוריד אותו.

חשוב לדעת: סרטונים שאינם נתמכים שיועלו אחרי 24 בפברואר 2020 ייחשבו כחלק ממכסת האחסון.

כך מציגים סרטונים שאינם נתמכים:

  1. במחשב, נכנסים לכתובת https://photos.google.com/unsupportedvideos.
  2. בוחרים את הסרטונים שרוצים להוריד או למחוק.
    • הורדה: לוחצים על סמל ההורדה .
    • מחיקה: לוחצים על סמל המחיקה מחיקה ואז מחיקה. ​

כשמוחקים סרטון מתמונות Google הוא נמחק מהאפליקציה אבל לא מהמכשיר, אם הורדתם עותק שלו. 

באילו סרטונים אפשר לצפות בתמונות Google?

אפשר לצפות בסרטונים בתמונות Google אם הם עונים על הקריטריונים הבאים: 

  • הם באורך של שנייה לפחות. 
  • סוג הקובץ שלהם נתמך, למשל mp4., ‏mod. או mmv. 
  • אפשר לצפות בהם כשמורידים אותם למכשיר. אם אי אפשר לצפות בהם, יכול להיות שהקבצים פגומים. 

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי