הורדה ומחיקה של סרטונים שאינם נתמכים

אם מעלים לתמונות Google סרטונים שאינם נתמכים, מומלץ לבדוק אותם. אם המערכת של תמונות Google לא מצליחה להפעיל סרטון מסוים אפשר למחוק אותו, וייתכן גם שתוכלו להוריד אותו.

כך מציגים סרטונים שאינם נתמכים:

  1. במחשב, נכנסים לכתובת https://photos.google.com/unsupportedvideos.
  2. בוחרים את הסרטונים שרוצים להוריד או למחוק.
    • הורדה: לוחצים על סמל ההורדה הורדה.
    • מחיקה: לוחצים על סמל האשפה מחיקה ואז מחיקה. ​

כשמוחקים סרטון מתמונות Google הוא נמחק מהאפליקציה אבל לא מהמכשיר, אם הורדתם עותק שלו. 

באילו סרטונים אפשר לצפות בתמונות Google?

אפשר לצפות בסרטונים בתמונות Google אם הם עונים על הקריטריונים הבאים: 

  1. הם באורך של שנייה לפחות. 
  2. סוג הקובץ שלהם נתמך, למשל mp4., ‏mod. או mmv. 
  3. אפשר לצפות בהם כשמורידים אותם למכשיר. אם אי אפשר לצפות בהם, יכול להיות שהקבצים פגומים. 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?