Pobieranie zdjęć i filmów na urządzenie

Możesz kopiować zdjęcia i filmy na urządzenie.

Zapisywanie zdjęć i filmów

  1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
  2. Wybierz zdjęcie lub film.
  3. Kliknij Więcej Więcej a potem Pobierz

Pobieranie wszystkich zdjęć i filmów

Dowiedz się, jak użyć konta Google w celu pobrania swoich danych

Przenoszenie wszystkich zdjęć na inne konto Google

Jeśli przypadkowo utworzysz kopię zapasową zdjęć na niewłaściwym koncie Google, możesz przenieść te zdjęcia na inne konto. Aby zmienić konto, na którym jest zapisana kopia zapasowa zdjęć, udostępnij bibliotekę zdjęć temu kontu. Dowiedz się, jak udostępniać bibliotekę Zdjęć Google innemu kontu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?