بارگیری عکس و ویدیو در دستگاه

می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهایتان را در دستگاهتان کپی کنید.

ذخیره کردن عکس یا ویدیو
  1. در رایانه به photos.google.com بروید؛
  2. عکس یا ویدیویی را انتخاب کنید؛
  3. روی «بیشتر»  بیشترو سپس بارگیری کلیک کنید. 

بارگیری همه عکس‌ها یا ویدیوها

با نحوه استفاده از حساب Google برای بارگیری داده‌ها آشنا شوید. 

انتقال همه عکس‌ها به حساب Google دیگری

اگر عکس‌هایتان را تصادفاً در حساب Google اشتباه پشتیبان‌گیری کرده‌اید، می‌توانید آن‌ها را به حساب دیگری انتقال دهید. برای تغییر حسابی که عکس‌هایتان را در آن پشتیبان‌گیری کرده‌اید،‌ کتابخانه عکستان را با آن حساب هم‌رسانی کنید. با نحوه هم‌رسانی کردن کتابخانه Google Photos با حسابی دیگر آشنا شوید.

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟