Изтегляне на снимки или видеоклипове на устройството ви

Можете да копирате снимките и видеоклиповете си на устройството си.

Запазване на снимките или видеоклиповете ви
  1. От компютър посетете photos.google.com.
  2. Изберете снимка или видеоклип.
  3. Кликнете върху „Още“ Още и след това Изтегляне

Изтегляне на всички снимки или видеоклипове

Научете как да използвате профила си в Google, за да изтеглите данните си

Преместване на всички снимки в друг профил в Google

Ако случайно сте създали резервно копие на снимките си в неправилен профил в Google, можете да ги преместите в друг. За да промените профила, в който са резервните копия на снимките ви, споделете фотобиблиотеката си с този профил. Научете как да споделите библиотеката си в Google Снимки с друг профил.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?