Få förslag på foton att dela med kontakter

Få förslag på foton att dela

Så här visar du förslagen:

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Delning.

Visa förslag för att starta en konversation med någon

Du kan få ett förslag att starta en konversation med kontakter som du har interagerat med tidigare i Google Foto. 

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Delning. Alla förslag som ska delas med en individ eller grupp visas med Förslag bredvid namnet.  
 3. Tryck på för att välja foton som du vill dela.

Ta bort föreslagna konversationer

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Delning.
 3. Tryck på den föreslagna konversationen. 
 4. Klicka på personens namn längst upp. 
 5. Tryck på Ta bort föreslagen konversation.

Visa förslag för att lägga till foton i ett delat album

Om du får ett delat album kan du se förslag om att lägga till foton i albumet baserat på information som tidpunkten då foton tagits, plats eller ansikten på fotona. Du ser bara förslag baserat på ansikten om du har aktiverat ansiktsgruppering. Så här visar du förslag att lägga till i ett delat album:

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Delning. Delade album med förslag att lägga till visas med Lägg till relaterade foton? nedanför albumets titel.   
 3. Tryck på albumet. 
 4. Klicka på Granska om du vill granska och lägga till de föreslagna objekten eller klicka på Nej tack om du vill avvisa förslaget. 

Visa överhoppade förslag och radera eller granska dem

Om du raderar ett överhoppat förslag tas all information om förslaget bort, inklusive om du har hoppat över det tidigare. Det kan hända att du får ett liknande kort senare.

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Klicka på Överhoppade förslag under Delning.
 4. Tryck på Granska eller Radera.

Inaktivera aviseringar

När du tar nya foton kan du få en avisering om att dela fotona.

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på den mobila enheten.
 2. Tryck på Meny Menyföljt av Inställningar följt avAviseringar.
 3. Tryck på Föreslagen delning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?