Dostávajte návrhy na zdieľanie fotiek s kontaktmi

Keď odfotíte niekoho, koho máte v kontaktoch, môžete dostať návrhy, aby ste s ním tieto fotky zdieľali.

Ak chcete dostávať návrhy na zdieľanie, zapnite zoskupovanie tvárí. Ďalšie informácie o zoskupovaní tvárí

Poznámka: Navrhované zdieľanie nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

Nájdenie návrhov na zdieľanie fotiek

Ak chcete zobraziť návrhy: 

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na položku Zdieľanie. Návrhy na zdieľanie sa zobrazia v časti Vytvoriť zdieľaný album.

Kontakty, ktoré sa zobrazujú ako návrhy na zdieľanie

Môžete dostať návrh na zdieľanie fotiek s kontaktmi:

Zobrazenie a zdieľanie fotiek

Pred zdieľaním fotiek z návrhu môžete zmeniť fotky alebo ľudí, s ktorými budete zdieľať.

 1. Na karte návrhu klepnite na položku Skontrolovať.
 2. Vyberte ľudí, s ktorými sa bude zdieľať.
  • Ak chcete pridať alebo zmeniť príjemcov, klepnite na položku Komu.
  • Môžu sa tiež zobraziť skupiny tvárí, ktoré boli nájdené na fotkách. Ak chcete pridať príjemcu, klepnite na Pridať? a vyberte kontakt. Ďalšie informácie o zoskupovaní tvárí
 3. Vyberte fotky, ktoré chcete zdieľať. Môžete pridať aj viac fotiek.
 4. Voliteľne môžete pridať aj názov správy.
 5. Klepnite na položku Odoslať. Ďalšie informácie o zdieľaní fotiek a videí

Zobrazenie preskočených návrhov a ich odstránenie alebo kontrola

Keď odstránite preskočený návrh, odstránite o ňom všetky informácie vrátane toho, či ste ho už v minulosti preskočili. Neskôr sa môže zobraziť podobná karta.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na položku Zdieľanie.
 3. V hornej časti klepnite na položky Viac Viac a potom Preskočené návrhy.
 4. Klepnite na Skontrolovať alebo Odstrániť.

Vypnutie upozornení

Keď odfotíte nové fotky, môže sa zobraziť upozornenie na zdieľanie týchto fotiek. Ak chcete tieto upozornenia vypnúť:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Nastavenia a potom Upozornenia.
 3. Klepnite na Navrhované zdieľanie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?