دریافت پیشنهاد برای هم‌رسانی با مخاطبین

پیدا کردن پیشنهادهای برای هم‌رسانی عکس

برای دیدن پیشنهادها: 

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی هم‌رسانی هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛

مشاهده پیشنهاد برای شروع مکالمه با افراد

ممکن است برای شروع مکالمه با مخاطبینی که قبلاً با آن‌ها در Google Photos تعامل کرده‌اید، پیشنهاد دریافت کنید. 

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی هم‌رسانی هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛ پیشنهادهای هم‌رسانی با شخص یا گروه، با نمایش کلمه «پیشنهادی» در کنار نام آن‌ها نشان داده می‌شود؛  
 3. برای انتخاب عکس‌هایی که می‌خواهید هم‌رسانی کنید، روی کلیک کنید.  

حذف مکالمه‌های پیشنهادی

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی هم‌رسانی هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛
 3. روی مکالمه پیشنهادی کلیک کنید؛  
 4. روی نام فرد در بالا کلیک کنید؛  
 5. روی حذف مکالمه پیشنهادی کلیک کنید. 

مشاهده پیشنهاد برای افزودن عکس به آلبوم مشترک 

اگر آلبوم مشترکی دریافت کنید، ممکن است پیشنهادهایی برای افزودن عکس به آن آلبوم براساس اطلاعاتی مثل زمان و مکان عکس‌برداری یا چهره‌های موجود در عکس‌ مشاهده کنید.  تنها درصورتی‌که گروه‌بندی چهره را فعال کرده باشید می‌توانید پیشنهادها را براساس چهره‌ها ببینید. برای دیدن پیشنهادهای افزودن به آلبوم مشترک:

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی هم‌رسانی هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛ آلبوم‌های مشترک به‌همراه پیشنهادهایی برای افزودن با عکس‌های مرتبط اضافه شوند؟ در زیر عنوان آلبوم نشان داده می‌شود؛   
 3. روی آلبوم کلیک کنید؛ 
 4. برای مرور موارد پیشنهادی و افزودن آن‌ها روی مرور و برای رد کردن پیشنهاد روی نه متشکرم ضربه بزنید. 

دیدن پیشنهادهای ردشده و حذف یا مرور آن‌ها

اگر پیشنهاد ردشده‌ای را حذف کنید، همه اطلاعات مربوط به آن را حذف خواهید کرد (ازجمله اینکه قبلاً آن را رد کرده‌اید یا نه). ممکن است بعداً کارت مشابه‌ای را ببینید.

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی تنظیمات تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در بخش پیشنهادها، روی پیشنهادهای ردشده کلیک کنید؛
 4. روی مرور یا حذف کلیک کنید.

خاموش کردن اعلان‌ها

وقتی عکس‌های جدیدی می‌گیرید، ممکن است اعلانی برای هم‌رسانی آن‌ها دریافت کنید. 

 1. در رایانه، photos.google.com را باز کنید؛
 2. در بالا، روی هم‌رسانی هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛
 3. در بخش هم‌رسانی، اعلان‌های پیشنهاد هم‌رسانی را خاموش کنید.
 
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟