Получаване на предложения за споделяне с контактите ви

Намиране на предложения за споделяне на снимки

За да видите предложенията:

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Споделяне. Предложенията за споделяне ще се показват под „Създаване на споделен албум“.

Преглед на предложения за започване на разговор с някого

Може да получите предложение да започнете разговор с контакти, с които сте взаимодействали в Google Снимки.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Споделяне. Предложенията за споделяне с човек или група ще се показват, като до съответното име се изписва „Предложен/а“.  
 3. Кликнете върху , за да изберете снимки за споделяне.

Изтриване на предложените разговори

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Споделяне.
 3. Кликнете върху предложения разговор.
 4. Кликнете върху името на човека в горната част.
 5. Кликнете върху Изтриване на предложения разговор.

Преглед на предложения за добавяне на снимки към споделен албум

Ако получите споделен албум, може да видите предложения за добавяне на снимки към него въз основа на информация като времето на заснемане, местоположението или лицата в снимките. Ще виждате предложения въз основа на лица само ако сте активирали групирането на лица. За да видите предложения за добавяне към споделен албум:

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Споделяне. Когато има предложения за добавяне към споделени албуми, под заглавието на албума ще се показва надпис Да се добавят ли свързаните снимки?.   
 3. Кликнете върху албума.
 4. Кликнете върху Преглед, за да прегледате и добавите предложените елементи, или върху Не, благодаря, за да отхвърлите предложението.

Разглеждане и преглед или изтриване на пропуснатите предложения

Ако изтриете пропуснато предложение, цялата информация за него, включително дали вече сте го пропускали, се премахва. Възможно е след време да видите подобна карта.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Настройки.
 3. Кликнете върху Пропуснати предложения под „Споделяне“.
 4. Кликнете върху Преглед или Изтриване.

Изключване на известията

Когато правите снимки, може да получавате известия да ги споделите.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху менюто Меню и след това Споделяне.
 3. Изключете Известия за предложения за споделяне.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?