Nastavenie zdieľania medzi partnermi

Môžete zdieľať fotky konkrétnych ľudí alebo môžete zdieľať fotky od konkrétneho dátumu. Pri zálohovaní do vášho účtu sa fotky budú automaticky zdieľať.

Filtrovanie skupín tvárí nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Skôr ako začnete

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fotky Google.

Zdieľanie fotiek s partnerom alebo partnerkou

Pri zdieľaní dostane partner alebo partnerka fotky, ktoré ste sa rozhodli zdieľať, hneď po ich zálohovaní. Keď partner alebo partnerka prijme pozvánku na zdieľanie medzi partnermi, môže sa rozhodnúť, že chce s vami tiež zdieľať svoje fotky pomocou zdieľania medzi partnermi.

Dôležité: Zdieľanie medzi partnermi môžete naraz používať iba s jednou osobou.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na Zdieľanie .
 3. Hore klepnite na Zdieľať s partnerom a potom Začíname.
 4. Vyberte fotky na zdieľanie:
 1. Vyberte dátum začatia: 
 1. Partnera alebo partnerku pozvete klepnutím na Vybrať partnera. Pozvať môžete len niekoho, kto má účet Google.
 2. Ak všetko vyzerá byť v poriadku, klepnite na Potvrdiť.
 3. Nepovinné: Ak chcete nájsť fotky partnera alebo partnerky, požiadajte túto osobu, aby s vami po prijatí vašej pozvánky zdieľala svoje fotky.

 

Ak chcete zdieľanie medzi partnermi používať s niekým ďalším alebo chcete dostať pozvánku od inej osoby, ukončite zdieľanie s aktuálnym partnerom alebo partnerkou.

Filtrovanie podľa skupín tvárí

Technológia zoskupovania tvárí nie je dokonalá. Filtrovanie podľa skupín tvárí môže viesť k tomu, že sa príležitostne budú zdieľať fotky, na ktorých nie je žiadna z vybraných osôb.

Dôležité: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Filtrovanie podľa dátumu

Dátum fotky môže byť niekedy nesprávny. Ak bola napríklad fotka naskenovaná alebo hodiny fotoaparátu neboli nastavené správne, dátum fotky môže byť nesprávny. Filtrovanie podľa dátumu môže viesť k tomu, že sa príležitostne budú zdieľať fotky, ktoré sa nenachádzajú vo vybranom období.

Prijatie pozvánky na zdieľanie medzi partnermi

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Dole klepnite na Zdieľanie .
 4. Klepnite na pozvánku, ktorú chcete prijať a potom Prijať.
 5. Zobrazí sa výzva na zdieľanie s partnerom alebo partnerkou. Ak chcete, môžete tento krok preskočiť.
  • Po spustení recipročného zdieľania s partnerom alebo partnerkou táto osoba okamžite dostane fotky, ktoré ste sa rozhodli zdieľať.

Tip: Ak s vami prostredníctvom zdieľania medzi partnermi začne fotky zdieľať niekto, koho nepoznáte, môžete tohto človeka po prijatí pozvánky zablokovať. Ako niekoho zablokovať

Nájdenie fotiek partnera alebo partnerky

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na Zdieľanie .
 3. Klepnite na meno partnera alebo partnerky.
Uloženie fotiek partnera alebo partnerky

Ak si uložíte fotky partnera alebo partnerky, zobrazia sa v účte Fotiek Google, v zobrazení fotiek, vo výsledkoch vyhľadávania a v spomienkach.

Fotky a videá, ktoré si uložíte zo zdieľania medzi partnermi, sa nebudú započítavať do vášho priestoru, kým ich s vami partner alebo partnerka bude zdieľať prostredníctvom zdieľania medzi partnermi.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 3. Nastavenia zmeníte klepnutím na Uložiť do vašich fotiek.
  • Všetky fotky: uložia sa všetky fotky v zdieľanej knižnici.
  • Fotky konkrétnych ľudí: budú sa vyberať fotky na základe vašich skupín tvárí. Keď Fotky Google rozpoznajú na fotkách partnera alebo partnerky niektorú zo skupín tvárí, automaticky uložia dané fotky do vášho účtu Fotiek Google.
 4. Klepnite na Hotovo.

Ak váš partner alebo vaša partnerka odstráni fotku zo svojho účtu Fotiek, odstráni sa aj zo zdieľania medzi partnermi. Ak si fotku pred odstránením uložíte, stále ju nájdete vo svojej knižnici Fotiek.

Odstránenie fotiek nedávno uložených od partnera alebo partnerky
Ak odstránite fotku uloženú z fotiek partnera alebo partnerky, nebude odstránená z účtu daného partnera alebo partnerky.
 1. V počítači prejdite na photos.google.com/search/_tra_. Budú sa tu nachádzať všetky nedávno pridané fotky vrátane tých, ktoré ste uložili od partnera alebo partnerky.
 2. Vyberte fotku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Kliknite na Odstrániť Odstrániť.

Vypnutie upozornení

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Vypnite Upozornenia.

Odobratie partnera alebo partnerky

Ak odoberiete partnera alebo partnerku, nebude mať prístup k fotkám, ktoré ste zdieľali, a ani vy nebudete mať prístup k fotkám tohto používateľa. Vy aj partner alebo partnerka budete stále môcť nájsť fotky, ktoré už máte uložené v účte Fotiek Google. S odobraným partnerom alebo partnerkou môžete kedykoľvek znova začať zdieľať.
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Klepnite na Odobrať partnera.

Zastavenie zdieľania fotiek s partnerom alebo partnerkou

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 3. Klepnite na Viac Viac.
 4. Klepnite na Prestať zdieľať fotky.

Zmena nastavení zdieľania medzi partnermi

Zmena nastavení toho, ktoré fotky zdieľate s partnerom alebo partnerkou:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Klepnite na Nastavenia .
 5. Zmeňte požadované nastavenia.

Dôležité: Partner alebo partnerka bude dostávať iba fotky, ktoré ste zálohovali.

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394