Nastavenie zdieľania medzi partnermi

Môžete zdieľať fotky konkrétnych ľudí alebo môžete zdieľať fotky od konkrétneho dátumu. Pri zálohovaní do vášho účtu sa fotky budú automaticky zdieľať.

Dôležité: Zdieľanie fotiek konkrétnych ľudí nie je k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach.

Skôr ako začnete

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fotky Google.

Zdieľanie fotiek s partnerom alebo partnerkou

Pri zdieľaní dostane partner alebo partnerka fotky, ktoré ste sa rozhodli zdieľať, hneď po ich zálohovaní. Keď partner alebo partnerka prijme pozvánku na zdieľanie medzi partnermi, môže sa rozhodnúť, že chce s vami tiež zdieľať svoje fotky pomocou zdieľania medzi partnermi.

Dôležité: Úpravy vašej verzie zdieľanej fotky, ktoré vykonáte, sa nepoužijú na žiadne kópie uložené vaším partnerom. Zahŕňa to akékoľvek úpravy, odstránenia či prenosy do uzamknutého priečinka. Ďalšie informácie o uzamknutom priečinku

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na Zdieľanie .
  • Dôležité: U niektorých používateľov nájdete Zdieľanie dole.
 3. Hore klepnite na Zdieľať s partnerom a potom Začíname.
 4. Vyberte fotky na zdieľanie:
 5. Vyberte dátum začatia:
 6. Partnera alebo partnerku pozvete klepnutím na Vybrať partnera. Pozvať môžete len niekoho, kto má účet Google.
 7. Ak sa všetko zdá byť v poriadku, klepnite na Potvrdiť.
 8. Nepovinné: Ak chcete nájsť fotky partnera, požiadajte ho, aby s vami po prijatí vašej pozvánky zdieľal svoje fotky.

Tip: Zdieľanie medzi partnermi môžete naraz používať iba s jednou osobou. Ak ho chcete používať s niekým ďalším alebo chcete dostať pozvánku od inej osoby, ukončite zdieľanie s aktuálnym partnerom.

Filtrovanie podľa skupín tvárí

Funkcia skupín tvárí nefunguje vždy dokonale. Filtrovanie podľa skupín tvárí môže viesť k tomu, že sa príležitostne budú zdieľať fotky, na ktorých nie je žiadna z vybraných osôb.

Dôležité: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Filtrovanie podľa dátumu

Dátum fotky môže byť niekedy nesprávny. Ak bola napríklad fotka naskenovaná alebo hodiny fotoaparátu neboli nastavené správne, dátum fotky môže byť nesprávny. Filtrovanie podľa dátumu môže viesť k tomu, že sa príležitostne budú zdieľať fotky, ktoré sa nenachádzajú vo vybranom období.

Prijatie pozvánky na zdieľanie medzi partnermi

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Hore klepnite na Zdieľanie .
  • Dôležité: U niektorých používateľov nájdete Zdieľanie dole.
 4. Klepnite na pozvánku, ktorú chcete prijať, a potom Prijať.
 5. Zobrazí sa výzva na zdieľanie s partnerom. Ak chcete, môžete tento krok preskočiť.
  • Keď aj vy začnete zdieľať s partnerom, okamžite dostane fotky, ktoré ste vybrali na zdieľanie.

Tip: Ak s vami prostredníctvom zdieľania medzi partnermi začne fotky zdieľať niekto, koho nepoznáte, môžete tohto človeka po prijatí pozvánky zablokovať. Ako niekoho zablokovať

Nájdenie fotiek partnera alebo partnerky

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na Zdieľanie .
  • Dôležité: U niektorých používateľov nájdete Zdieľanie dole.
 3. Klepnite na meno partnera.
Uloženie fotiek partnera alebo partnerky

Ak si uložíte fotky partnera alebo partnerky, zobrazia sa v účte Fotiek Google, v zobrazení fotiek, vo výsledkoch vyhľadávania a v spomienkach.

Fotky a videá, ktoré si uložíte zo zdieľania medzi partnermi, sa nebudú započítavať do vášho priestoru, kým ich s vami partner alebo partnerka bude zdieľať prostredníctvom zdieľania medzi partnermi.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek a potom Zdieľanie a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 3. Nastavenia zmeníte klepnutím na Uložiť do vášho účtu.
  • Všetky fotky: uložia sa všetky fotky v zdieľanej knižnici.
  • Fotky konkrétnych ľudí: budú sa vyberať fotky na základe vašich skupín tvárí. Keď Fotky Google rozpoznajú na fotkách partnera alebo partnerky niektorú zo skupín tvárí, automaticky uložia dané fotky do vášho účtu Fotiek Google.
 4. Klepnite na Hotovo.

Ak váš partner alebo vaša partnerka odstráni fotku zo svojho účtu Fotiek, odstráni sa aj zo zdieľania medzi partnermi. Ak si fotku pred odstránením uložíte, stále ju nájdete vo svojej knižnici Fotiek.

Odstránenie fotiek nedávno uložených od partnera alebo partnerky
Ak odstránite fotku uloženú z fotiek partnera alebo partnerky, nebude odstránená z účtu daného partnera alebo partnerky.
 1. V počítači prejdite na photos.google.com/search/_tra_. Budú sa tu nachádzať všetky nedávno pridané fotky vrátane tých, ktoré ste uložili od partnera alebo partnerky.
 2. Vyberte fotku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Kliknite na Odstrániť Odstrániť.

Vypnutie upozornení

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek a potom Zdieľanie a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Vypnite Upozornenia.

Odobratie partnera alebo partnerky

Ak odoberiete partnera, nebude mať prístup k fotkám, ktoré ste zdieľali, a ani vy nebudete mať prístup k jeho fotkám. Stále budete môcť nájsť fotky, ktoré ste už mali uložené vo svojom účte Fotiek Google. Bude to môcť urobiť aj váš partner. S odobraným partnerom môžete kedykoľvek znova začať zdieľať. Ako uložiť fotky partnera
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek a potom Zdieľanie.
 4. Klepnite na Zdieľanie medzi partnermi a potom Odobrať partnera.

Zastavenie zdieľania fotiek s partnerom

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek a potom Zdieľanie a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Prestať zdieľať fotky.

Odstránenie prístupu partnera k fotke

Ak odstránite fotku zo zdieľania medzi partnermi, váš partner k nej nebude mať v rámci neho prístup. Stále bude môcť nájsť fotky, ktoré už boli uložené do jeho účtu Fotiek Google.

Dôležité: Môžete odstrániť iba fotky, ktoré vlastníte.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na Zdieľanie .
  • Dôležité: V prípade niektorých používateľov nájdete Zdieľanie dole. 
 3. Klepnite na Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Klepnite na fotku, ktorú chcete odstrániť.
 5. Hore klepnite na Viac a potom Odstrániť a potom Odstrániť.

Zmena nastavení zdieľania medzi partnermi

Ak chcete zmeniť nastavenia určujúce, ktoré fotky zdieľate s partnerom:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Prihláste sa účtom Google, do ktorého bola odoslaná pozvánka.
 3. Klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek a potom Zdieľanie a potom Zdieľanie medzi partnermi.
 4. Vyberte [meno vášho partnera alebo partnerky] má prístup.
 5. Zmeňte požadované nastavenia.

Dôležité: Partner alebo partnerka bude dostávať iba fotky, ktoré ste zálohovali.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka