Udostępnianie biblioteki Zdjęć Google partnerowi

Możesz udostępnić zdjęcia określonych osób lub zdjęcia dodane po określonej dacie. Zdjęcia będą udostępniane automatycznie w miarę tworzenia ich kopii zapasowych na Twoim koncie.

Uwaga: filtrowanie według grup twarzy jest niedostępne w niektórych krajach.

Zanim rozpoczniesz

Pobierz i zainstaluj aplikację Zdjęcia Google.

Udostępnianie zdjęć partnerowi

Możesz udostępnić swoją bibliotekę jednej osobie. 

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem. 
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby a potem Więcej Więcej a potem Skonfiguruj biblioteki udostępnione a potem Rozpocznij.
 4. Wpisz lub wybierz adres e-mail. Możesz zaprosić tylko kogoś, kto ma konto Google.
 5. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do konta partnera.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Jeśli wszystkie opcje są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, kliknij Wyślij zaproszenie.
 8. Opcjonalnie: aby zobaczyć zdjęcia partnera, możesz poprosić tę osobę o udostępnienie biblioteki po zaakceptowaniu Twojego zaproszenia.

Aby udostępnić swoją bibliotekę innej osobie lub przyjąć zaproszenie do wyświetlania biblioteki takiej osoby, musisz wyłączyć udostępnianie biblioteki bieżącemu partnerowi

Filtrowanie według grup twarzy

Technologia grupowania według twarzy nie jest idealna. Czasami w wyniku jej działania mogą zostać udostępnione zdjęcia, na których nie ma wybranych osób.

Filtrowanie według daty

Czasami data zrobienia zdjęcia jest nieprawidłowa. Jeśli na przykład zdjęcie zostało zeskanowane lub ustawienia czasu aparatu użytego do jego zrobienia były nieprawidłowe, data w parametrach zdjęcia może być błędna. Dlatego filtrowanie według daty może czasami powodować udostępnianie zdjęć, które zostały zrobione poza wybranym okresem.

Akceptowanie biblioteki udostępnionej

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem. 
 2. Zaloguj się na konto Google, które zostało zaproszone.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 4. Kliknij zaproszenie, które chcesz zaakceptować. Następnie kliknij Akceptuj
 5. Opcjonalnie: możesz też udostępnić swoją bibliotekę zdjęć partnerowi. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. Następnie kliknij Więcej Więcej a potem Też udostępnij.  

Wskazówka: jeśli ktoś nieznajomy udostępni Ci swoją bibliotekę, możesz zablokować tę osobę. Dowiedz się, jak zablokować użytkownika

Wyświetlanie zdjęć partnera

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem. 
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 3. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. 

Zapisywanie zdjęć partnera

Jeśli zapiszesz zdjęcia partnera, pojawią się one w Twojej bibliotece Zdjęć Google i wynikach wyszukiwania oraz będą używane do tworzenia spersonalizowanych kompozycji.

Zdjęcia zapisane z udostępnionej biblioteki nie będą zajmować miejsca, dopóki partner nie przestanie udostępniać Ci tej biblioteki lub nie usunie oryginałów.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem. 
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 3. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. Następnie kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia biblioteki udostępnionej
 4. Kliknij Zapisz w bibliotece
  • Wszystkie zdjęcia: powoduje zapisanie wszystkich zdjęć z udostępnionej biblioteki. 
  • Zdjęcia określonych osób: wybierz grupy twarzy, z którymi zdjęcia chcesz zapisać. Gdy wykryjemy na zdjęciach partnera dowolną z wybranych grup twarzy, te zdjęcia zostaną automatycznie zapisane w Twojej bibliotece.
 5. Kliknij Gotowe

Jeśli nie zapiszesz zdjęcia z biblioteki udostępnionej partnera, a on usunie to zdjęcie ze swojego konta Zdjęć, zostanie też ono usunięte z biblioteki udostępnionej.

Usuwanie zdjęć, które ostatnio zostały zapisane z konta partnera

Jeśli usuniesz zdjęcie zapisane z biblioteki udostępnionej partnera, nie zostanie ono usunięte z konta partnera.

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/search/_tra_. Znajdziesz na niej ostatnio dodane zdjęcia (w tym otrzymane od partnera).
 2. Zaznacz zdjęcie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij Kosz .

Wyłączanie powiadomień

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google, które zostało zaproszone.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 4. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. Następnie kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia biblioteki udostępnionej
 5. Wyłącz Powiadomienia

Usuwanie partnera

Jeśli usuniesz partnera, Twoja biblioteka przestanie być mu udostępniana. Jednocześnie biblioteka tej osoby nie będzie dłużej dostępna dla Ciebie, ale wszystkie wcześniej zapisane z niej zdjęcia pozostaną na Twoim koncie.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google, które zostało zaproszone.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 4. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. Następnie kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia biblioteki udostępnionej a potem Usuń partnera a potem Usuń

Zatrzymywanie udostępniania biblioteki

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google  na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google, które zostało zaproszone.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Udostępnianie Osoby.
 4. Nad opcją „Biblioteka udostępniona” kliknij nazwisko partnera. Następnie kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia biblioteki udostępnionej
 5. Obok nazwiska partnera kliknij Więcej Więcej a potem Przestań udostępniać bibliotekę
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?