Настройване на споделянето с партньор

Можете да споделяте снимки на конкретни хора или снимки от конкретна дата нататък. Снимките ще се споделят автоматично, докато им се създава резервно копие в профила ви.

Важно: Споделянето на снимки на конкретни хора не е налице във всички географски региони.

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Споделяне на снимките ви с партньор

Важно: Нито едно ваше действие с вашата версия на споделена снимка няма да бъде приложено към копията, които вече са запазени от партньора ви. Това включва всички редакции, изтривания или прехвърляния в заключената ви папка. Научете повече за заключената папка.

Когато споделяте с партньора си, той ще получава снимките, които сте избрали за споделяне, веднага щом им се създаде резервно копие. След като партньорът ви приеме поканата за споделяне с партньор, може на свой ред да използва тази функция, за да споделя свои снимки с вас.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки на Google Снимки.
 4. Докоснете Споделяне и след това Споделяне с партньор и след това Първи стъпки.
 5. Въведете или изберете имейл адрес. Можете да поканите само човек с профил в Google.
 6. Изберете кои снимки да се добавят към профила на партньора ви.
 7. Докоснете Напред.
 8. Ако всичко изглежда правилно, докоснете Изпращане на покана.
 9. Незадължително: За да виждате снимките на партньора си, помолете го да сподели своите с вас, след като приеме поканата ви.

За да споделяте с друг партньор или да приемете покана от друг човек, спрете споделянето с текущия си партньор.

Филтриране по групи с подобни лица

Групите с подобни лица не са съвършени. При филтрирането по групи с подобни лица понякога може да се споделят снимки, които не включват никой от избраните от вас хора.

Филтриране по дата

Понякога датата на снимката може да е грешна – например ако снимката е сканирана или часовникът на фотоапарата не е верен. При филтрирането по дата понякога може да се споделят снимки извън избрания период от време.

Приемане на покана за споделяне с партньор

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете „Споделяне“  в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“  се намира в долната част.
 4. Докоснете поканата, която искате да приемете и след това Приемане.
 5. Незадължително: Можете на свой ред да споделите фотобиблиотеката си с партньора си. Докоснете „Още“ 더보기 горе вдясно и след това Споделяне на свой ред.

Съвет: Ако непознат човек сподели с вас като с партньор, можете да го блокирате, след като приемете поканата. Научете как да блокирате човек.

Намиране на снимките на партньора ви

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Докоснете „Споделяне“  в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“  се намира в долната част.
 4. Докоснете името на партньора си.
Запазване на снимките на партньора ви

Ако запазвате снимките на партньора си, те ще се показват в профила ви в Google Снимки, в изгледа в Снимки, в резултатите от търсенето и в „Спомени“.

Снимките и видеоклиповете, които запазвате от споделянето с партньор, няма да се отчитат в хранилището Ви, докато партньорът Ви продължи да ги споделя с вас чрез функцията.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки на Google Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 4. Докоснете Запазване в снимките ви , за да промените настройките.
  • Всички снимки: Ще се запазват споделените снимки на партньора ви.
  • Снимки на конкретни хора: Изберете от групите си с подобни лица. Когато Google Снимки разпознае в снимките на партньора ви някоя от тези групи, автоматично ще запази съответните снимки в профила ви в Google Снимки.

Ако партньорът ви изтрие снимка от профила си в Снимки, тя ще бъде премахната от споделянето с партньор. Ако запазите снимката, преди да бъде изтрита, ще можете да я намерите в библиотеката си в Снимки.

Изтриване на снимки от партньора ви, запазени наскоро
Ако изтриете снимка, запазена от снимките на партньора ви, тя няма да бъде изтрита от профила му.
 1. На компютъра си отворете photos.google.com/search/_tra_. Тази страница ще съдържа наскоро добавените снимки, включително запазените от партньора ви.
 2. Изберете снимката, която искате да изтриете.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване.

Изключване на известията

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки на Google Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 4. Изключете Известия.

Премахване на партньор

Ако премахнете партньора си, той няма да има достъп до споделените от вас снимки и вие няма да имате достъп до неговите. Вие и партньорът ви можете да виждате всички снимки, които вече са запазени в профила ви в Google Снимки. Винаги можете отново да споделите с премахнат партньор. Научете как да запазвате снимките на партньора си.
 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки на Google Снимки.
 4. Докоснете Споделяне и след това Споделяне с партньор и след това Премахване на партньора.

Премахване на достъпа на партньора ви до снимка

Ако премахнете снимка от споделянето с партньор, той няма да има достъп до нея в рамките на споделянето с партньор. Партньорът ще продължи да има достъп до снимките, които са запазени в профила му в Google Снимки.

Важно: Можете да премахвате само снимки, които притежавате.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“  в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“  се намира в долната част.
 3. Докоснете Споделяне с партньор.
 4. Докоснете снимката, която искате да премахнете.
 5. Горе вдясно докоснете „Още“ и след това „Премахване“ и след това Премахване.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
105394