Настройване на споделянето с партньор

Можете да споделяте снимки на конкретни хора или снимки от конкретна дата нататък. Снимките ще се споделят автоматично, докато им се създава резервно копие в профила ви.

Важно: Споделянето на снимки на конкретни хора не е налице във всички географски региони.

Споделяне на снимките ви с партньор

Важно: Нито едно ваше действие с вашата версия на споделена снимка няма да бъде приложено към копията, които вече са запазени от партньора ви. Това включва всички редакции, изтривания или прехвърляния в заключената ви папка. Научете повече за заключената папка.

Когато споделяте с партньора си, той ще получава снимките, които сте избрали за споделяне, веднага щом им се създаде резервно копие. След като партньорът ви приеме поканата за споделяне с партньор, може на свой ред да използва тази функция, за да споделя свои снимки с вас.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Кликнете върху „Настройки“  и след това Споделяне с партньор и след това Първи стъпки.
 4. Въведете или изберете имейл адрес. Можете да поканите само човек с профил в Google.
 5. Изберете кои снимки да се добавят към профила на партньора ви.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Ако всичко изглежда правилно, кликнете върху Изпращане на покана.
 8. Незадължително: За да намирате снимките на партньора си, помолете го да включи споделяне с партньор за вас, след като приеме поканата ви.

За да споделяте с друг партньор или да приемете покана от друг човек, спрете споделянето с текущия си партньор.

Филтриране по групи с подобни лица

Групите с подобни лица не са съвършени. При филтрирането по групи с подобни лица понякога може да се споделят снимки, които не включват никой от избраните от вас хора.

Филтриране по дата

Понякога датата на снимката може да е грешна – например ако снимката е сканирана или часовникът на фотоапарата не е верен. При филтрирането по дата понякога може да се споделят снимки извън избрания период от време.

Приемане на покана за споделяне с партньор

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Кликнете върху „Споделяне “  горе вляво.
 4. Кликнете върху поканата, която искате да приемете. След това кликнете върху Приемам.
 5. Незадължително: Можете на свой ред да споделяте снимки с партньора си. Кликнете върху „Още“ Още горе вдясно и след това Споделяне на свой ред.

Съвет: Ако непознат човек сподели с вас като с партньор, можете да го блокирате, след като приемете поканата. Научете как да блокирате човек.

Намиране на снимките на партньора ви

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху „Споделяне“  горе вляво.
 3. Кликнете върху името на партньора си.
Запазване на снимките на партньора ви

Ако запазвате снимките на партньора си, те ще се показват в профила ви в Google Снимки, в изгледа в Снимки, в резултатите от търсенето и в „Спомени“.

Снимките и видеоклиповете, които запазвате от споделянето с партньор, няма да се отчитат в хранилището Ви, докато партньорът Ви продължи да ги споделя с вас чрез функцията.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху Настройки в горната част и след това Споделяне с партньор.
 3. Кликнете върху Запазване в профила под „Споделяне с партньор“, за да видите опциите.
 4. Кликнете върху Запазване.
  • Всички снимки: Ще се запазват всички снимки от споделянето с партньор.
  • Снимки на избрани хора: Изберете от групите си с подобни лица. Когато Google Снимки разпознае в снимките на партньора ви някоя от тези групи, автоматично ще запази съответните снимки.
 5. Кликнете върху Готово.

Ако партньорът ви изтрие снимка от профила си в Снимки, тя ще бъде премахната от споделянето с партньор. Ако запазите снимката, преди да бъде изтрита, ще можете да я намерите в библиотеката си в Снимки.

Изтриване на снимки от партньора ви, запазени наскоро
Ако изтриете снимка, запазена от снимките на партньора ви, тя няма да бъде изтрита от профила му.
 1. На компютъра си отворете photos.google.com/search/_tra_. Тази страница ще съдържа наскоро добавените снимки, включително запазените от партньора ви.
 2. Изберете снимката, която искате да изтриете.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване.

Изключване на известията

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Кликнете върху Настройки в горната част и след това Споделяне с партньор.
 4. Изключете Известия.

Премахване на партньор

Ако премахнете партньора си, той няма да има достъп до споделените от вас снимки и вие няма да имате достъп до неговите. Вие и партньорът ви ще продължите да виждате снимките, които вече са запазени в профилите ви в Google Снимки. Винаги можете отново да споделите с премахнат партньор. Научете как да запазвате снимките на партньора си.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Кликнете върху Настройки в горната част  и след това Споделяне с партньор и след това Премахване на партньора.

Премахване на достъпа на партньора ви до снимка

Ако премахнете снимка от споделена библиотека, партньорът ви няма да има достъп до снимката в тази библиотека. Партньорът ще продължи да има достъп до снимките, които са запазени в профила му в Google Снимки.

Важно: Можете да премахвате само снимки, които притежавате.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Кликнете върху Споделяне горе вляво.
 4. Кликнете върху Споделяне с партньор.
 5. Кликнете върху снимката, която искате да премахнете.
 6. Кликнете върху Премахване горе вдясно.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
105394