Настройване на споделянето с партньор

Можете да споделяте снимки на конкретни хора или снимки от конкретна дата нататък. Снимките ще се споделят автоматично, докато им се създава резервно копие в профила ви.

Важно: Споделянето на снимки на конкретни хора не е налице във всички географски региони.

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Споделяне на снимките ви с партньор

Когато споделяте с партньора си, той ще получава снимките, които сте избрали за споделяне, веднага щом им се създаде резервно копие. След като партньорът ви приеме поканата за споделяне с партньор, може на свой ред да използва тази функция, за да споделя свои снимки с вас.

Важно: Нито едно ваше действие с вашата версия на споделена снимка няма да бъде приложено към копията, които вече са запазени от партньора ви. Това включва всички редакции, изтривания или прехвърляния в заключената ви папка. Научете повече за заключената папка.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 3. В горната част докоснете Споделяне с партньор и след това Първи стъпки.
 4. Изберете снимки за споделяне:
 5. Изберете начална дата:
 6. За да поканите партньора си, докоснете Избор на партньор. Можете да поканите само човек с профил в Google.
 7. Ако всичко изглежда правилно, докоснете Потвърждаване.
 8. Незадължително: За да виждате снимките на партньора си, помолете го да сподели своите с вас, след като приеме поканата ви.

Съвет: Споделянето с партньор може да бъде само с един човек в даден момент. За да споделяте с друг партньор или да приемете покана от друг човек, спрете споделянето с текущия си партньор.

Филтриране по групи с подобни лица

Групите с подобни лица не са съвършени. При филтрирането по групи с подобни лица понякога може да се споделят снимки, които не включват никой от избраните от вас хора.

Важно: Тази функция не е налице във всички държави и региони.

Филтриране по дата

Понякога датата на снимката може да е грешна – например ако снимката е сканирана или часовникът на фотоапарата не е верен. При филтрирането по дата понякога може да се споделят снимки извън избрания период от време.

Приемане на покана за споделяне с партньор

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 4. Докоснете поканата, която искате да приемете и след това Приемане.
 5. Ще бъдете помолени да споделите на свой ред с партньора си. Можете да пропуснете тази стъпка.
  • След като споделите на свой ред с партньора си, той ще получи незабавно снимките, които сте избрали да споделите.

Съвет: Ако непознат човек сподели с вас като с партньор, можете да го блокирате, след като приемете поканата. Научете как да блокирате човек.

Намиране на снимките на партньора ви

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 3. Докоснете името на партньора си.
Запазване на снимките на партньора ви

Ако запазвате снимките на партньора си, те ще се показват в профила ви в Google Снимки, в изгледа в Снимки, в резултатите от търсенето и в „Спомени“.

Снимките и видеоклиповете, които запазвате от споделянето с партньор, няма да се отчитат в хранилището Ви, докато партньорът Ви продължи да ги споделя с вас чрез функцията.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки за Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 3. За да промените настройките, докоснете Запазване в профила ви.
  • Всички снимки: Ще се запазват всички снимки в споделената колекция.
  • Снимки на конкретни хора: Изберете от групите си с подобни лица. Когато Google Снимки разпознае в снимките на партньора ви някоя от тези групи, автоматично ще запази съответните снимки в профила ви в Google Снимки.
 4. Докоснете Готово.

Ако партньорът ви изтрие снимка от профила си в Снимки, тя ще бъде премахната от споделянето с партньор. Ако запазите снимката, преди да бъде изтрита, ще можете да я намерите в библиотеката си в Снимки.

Изтриване на снимки от партньора ви, запазени наскоро
Ако изтриете снимка, запазена от снимките на партньора ви, тя няма да бъде изтрита от профила му.
 1. На компютъра си отворете photos.google.com/search/_tra_. Тази страница ще съдържа наскоро добавените снимки, включително запазените от партньора ви.
 2. Изберете снимката, която искате да изтриете.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване.

Изключване на известията

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки за Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 4. Изключете Известия.

Премахване на партньор

Ако премахнете партньора си, той няма да има достъп до споделените от вас снимки и вие няма да имате достъп до неговите. Вие и партньорът ви ще продължите да виждате снимките, които вече са запазени в профилите ви в Google Снимки. Винаги можете отново да споделите с премахнат партньор. Научете как да запазвате снимките на партньора си.
 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки за Снимки и след това Споделяне.
 4. Докоснете Споделяне с партньор и след това Премахване на партньора.

Спиране на споделянето на снимките ви с партньора ви

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки за Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Спиране на споделянето на снимките ви.

Премахване на достъпа на партньора ви до снимка

Ако премахнете снимка от споделянето с партньор, той няма да има достъп до нея в рамките на споделянето с партньор. Партньорът ще продължи да има достъп до снимките, които са запазени в профила му в Google Снимки.

Важно: Можете да премахвате само снимки, които притежавате.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Докоснете „Споделяне“  в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“  се намира в долната част.
 3. Докоснете Споделяне с партньор.
 4. Докоснете снимката, която искате да премахнете.
 5. Докоснете „Още“ в горната част и след това „Премахване“ и след това Премахване.

Промяна на настройките за споделяне с партньор

За да промените настройките за това, кои снимки споделяте с партньора си:

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на устройството си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил и след това Настройки за Снимки и след това Споделяне и след това Споделяне с партньор.
 4. Изберете [името на партньора ви] има достъп.
 5. Променете желаните настройки.

Важно: Партньорът ви ще получава само снимките, на които се създава резервно копие.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню