Споделяне на библиотеката ви в Google Снимки с партньор

Можете да споделяте снимки на конкретни хора или да избирате дати, от които да се споделят всички снимки. Снимките ще се споделят автоматично, докато им се създава резервно копие в профила ви.

Забележка: Филтрирането по групи с подобни лица не е налице във всички държави.

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Споделяне на снимки с партньор

Можете да споделяте библиотеката си само с един човек. 

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android. 
 2. Влезте с профила си в Google.
 3. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно и след това „Още“ Още и след това Настройване на споделените колекции и след това Първи стъпки.
 4. Въведете или изберете имейл адрес. Можете да поканите само човек с профил в Google.
 5. Изберете кои снимки да се добавят към профила на партньора ви.
 6. Докоснете Напред.
 7. Ако всичко изглежда правилно, докоснете Изпращане на покана.
 8. По избор: За да виждате снимките на партньора си, помолете го да сподели библиотеката си с вас, след като приеме поканата ви.

За да споделите библиотеката си с другиго или да приемете покана от друг човек за преглед на библиотеката му, спрете споделянето с текущия си партньор

Филтриране по групи с подобни лица

Технологията за групиране на лица не е съвършена. При филтрирането по групи с подобни лица понякога може да се споделят снимки, които не включват никой от избраните от вас хора.

Филтриране по дата

Понякога датата на снимката може да е грешна – например ако снимката е сканирана или часовникът на фотоапарата не е верен. При филтрирането по дата понякога може да се споделят снимки извън избрания период от време.

Приемане на споделена колекция

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android. 
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 4. Докоснете поканата, която искате да приемете. След това докоснете Приемам
 5. Незадължително: Можете на свой ред да споделите фотобиблиотеката си с партньора си. Докоснете името му над „Споделена колекция“, след което докоснете „Още“ Още и след това Споделяне на свой ред.  

Съвет: Ако непознат човек сподели библиотеката си с вас, можете да го блокирате. Научете как да блокирате човек.

Преглед на снимките на партньора ви

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android. 
 2. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 3. Докоснете името на партньора си над „Споделена колекция“. 

Запазване на снимките на партньора ви

Ако запазите снимки на партньора си, те ще се показват в библиотеката ви в Google Снимки и в резултатите от търсенето и могат да се използват за персонализирани творения.

Снимките, които запазите от споделена колекция, не заемат място в хранилището ви, освен ако партньорът ви не прекрати споделянето на колекцията си с вас или не изтрие оригиналите им.

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android. 
 2. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 3. Докоснете името на партньора си над „Споделена колекция“. След това докоснете „Още“ Още и след това Настройки за споделената библиотека
 4. Докоснете Запазване в библиотеката ви
  • Всички снимки: Ще се запазят всички снимки в споделената библиотека. 
  • Снимки на конкретни хора: Изберете от групите си лица. Когато Google Снимки разпознае в снимките на партньора ви някоя от тези групи, автоматично ще запази съответните снимки в библиотеката ви в Google Снимки.
 5. Докоснете Готово

Ако не сте запазили дадена снимка от споделената колекция на партньора ви, а той я изтрие от профила си в Google Снимки, тя ще бъде изтрита и от споделената колекция.

Изтриване на снимки от профила на партньора ви, запазени наскоро

Ако изтриете снимка, запазена от споделената библиотека на партньора ви, тя няма да бъде изтрита от профила му.

 1. От компютъра си отворете photos.google.com/search/_tra_. Тази страница ще съдържа наскоро добавените снимки, включително тези от партньора ви.
 2. Изберете снимката, която искате да изтриете.
 3. Кликнете върху кошчето .

Изключване на известията

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 4. Докоснете името на партньора си над „Споделена колекция“. След това докоснете „Още“ Още и след това Настройки за споделената библиотека
 5. Изключете Известия

Премахване на партньора

Ако премахнете партньора си, ще спрете споделянето на библиотеката си с него. Също така и неговата библиотека ще престане да се споделя с вас, но няма да се премахнат снимките, които сте запазили в своята библиотека в Google Снимки.

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 4. Докоснете името на партньора си над „Споделена колекция“. След това докоснете „Още“ Още и след това Настройки за споделената библиотека и след това Премахване на партньора и след това Премахване

Спиране на споделянето на библиотеката ви

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте с профила в Google, получил поканата.
 3. Докоснете Споделяне Хора долу вдясно.
 4. Докоснете името на партньора си над „Споделена колекция“. След това докоснете „Още“ Още и след това Настройки за споделената библиотека
 5. Докоснете „Още“ Още до името на партньора си и след това Спиране на споделянето на библиотеката ви
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?