Markera din ansiktsgrupp

Om du markerar din ansiktsgrupp som Jag kan du

 • få mer anpassat material, till exempel en film som innehåller dina foton
 • få anpassad sökning där du enkelt hittar foton på dig genom att söka med ”jag”.
 • Låt dina kontakter få förslag att dela med dig. När dina kontakter tar foton på dig får de förslag om att dela dem med dig.

Obs! Den här funktionen finns inte i alla länder. Om den är tillgänglig i ditt land aktiverar du funktionen för att använda den.  

Bekräfta ansiktsgrupp och tillåta att kontakter får förslag om att dela foton med dig

Om du väljer ansiktsetiketten Jag tillåter du att ditt ansikte identifieras i appen Google Foto på dina kontakters enheter. Kontakterna får då förslag från Google Foto om att dela foton med dig när du är med på dem.

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Inställningar följt av Gruppera liknande ansikten.
 3. Aktivera Ansiktsgruppering om du inte har gjort det.
 4. Tryck på Välj under Inget ansikte med etiketten Jag.
 5. Välj ditt ansikte. Tryck på OK. Då aktiveras automatiskt Tillåt kontakter att känna igen ditt ansikte.

Vem kan få förslag om att dela foton med dig?

 • Kontakter som du har interagerat med i Google Foto eller Gmail kan få förslag om att dela foton med dig när du är med på dem.
 • Om du interagerar med nya kontakter via delade album i Google Foto eller Gmail kan de få förslag om att dela foton med dig.
 • Kontakter i delade album och e-postmeddelanden som du raderar får inga förslag om att dela foton med dig.

photos.google.com/settings/contacts ser du vilka kontakter som för närvarande kan få förslag.

Du kan blockera de som du inte vill ska få förslag. Läs om att blockera någon i Google Foto.

Bra att veta

Följande gäller om du anger etiketten Jag för ansiktsgruppen och tillåter att kontakter kan identifiera ditt ansikte på foton:

 • Du tillåter att dina kontakter får förslag om att skicka foton till dig när du är med på dem, men du blir inte offentligt taggad i dem. Offentlig taggning är inte tillgänglig i Google Foto.
 • Dina kontakter kan få förslag om att dela med dig och välja om de vill göra det.

Ändra eller ta bort ansiktsetiketten Jag

Om du väljer fel ansikte kan du ändra ansiktsetiketten Jag till rätt ansikte. Du kan också ta bort ansiktsgruppen, men du får mindre anpassat innehåll och kontakter kan inte automatiskt känna igen ditt ansikte på foton.

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Inställningar följt av Gruppera liknande ansikten.
 3. Tryck på Ansikte med etiketten Jag.
 4. Välj ett ansikte för att bekräfta rätt ansiktsgrupp eller tryck på Ta bort följt av Ta bort etikett.

Sluta tillåta att kontakter får förslag om att dela foton med dig

Dina kontakter får inga förslag om att dela foton med dig när du är med på dem, men du får fortfarande anpassade filmer och animationer.

 1. Öppna Google Foto-appen Foton på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Inställningar följt av Gruppera liknande ansikten.
 3. Inaktivera Tillåt kontakter att känna igen ditt ansikte.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?