Označenie skupiny tvárí štítkom

Keď označíte skupinu tvárí štítkom Ja:

 • Budete dostávať viac prispôsobených diel. Napríklad film, ktorý bude obsahovať vaše fotky.
 • Získate prispôsobené vyhľadávanie. Ak budete chcieť nájsť svoje fotky, stačí hľadať výraz „ja“.
 • Umožníte svojim kontaktom, aby dostávali návrhy na zdieľanie s vami. Keď vás niekto z vašich kontaktov odfotí, dostane návrh, aby zdieľal fotky, na ktorých ste.

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Ak je vo vašej krajine k dispozícii, pred používaním treba funkciu zapnúť.  

Potvrďte svoju skupinu tvárí a umožnite kontaktom dostávať návrhy na zdieľanie fotiek

Ak vyberiete svoj štítok tváre Ja, aplikácii Fotky Google v zariadeniach vašich kontaktov umožníte rozpoznať vašu tvár. Fotky Google im potom môžu posielať návrhy, aby s vami zdieľali fotky, na ktorých sa nachádzate.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Zoskupovať podobné tváre.
 3. Ak ste tak ešte neurobili, zapnite funkciu Zoskupovanie tvárí.
 4. V časti Žiadna tvár nebola označená ako Ja klepnite na možnosť Vybrať.
 5. Vyberte svoju tvár. Klepnite na tlačidlo OK. Týmto krokom sa automaticky zapne funkcia Povoľte kontaktom rozpoznať vašu tvár.

Kto môže dostávať návrhy na zdieľanie fotiek

 • Kontakty, s ktorými ste vykonali interakciu vo Fotkách Google alebo Gmaile, môžu dostávať návrhy, aby zdieľali fotky, na ktorých ste.
 • Ak vykonáte interakcie s novými kontaktmi prostredníctvom zdieľaných albumov Fotiek Google alebo Gmailu, tieto nové kontakty môžu dostať návrh, aby s vami zdieľali fotky.
 • Ak odstránite zdieľané albumy alebo e-maily s niektorými kontaktmi, možno už nebudú dostávať návrhy, aby s vami zdieľali fotky.

Ak chcete skontrolovať, ktoré kontakty momentálne môžu dostávať návrhy, prejdite na photos.google.com/settings/contacts.

Ak chcete, aby niekto návrhy nedostával, môžete ho zablokovať. Prečítajte si, ako niekoho zablokovať.

Čo by ste mali vedieť

Ak označíte skupinu tvárí štítkom Ja a umožníte kontaktom, aby vašu tvár rozpoznali na fotkách:

 • Kontaktom umožníte dostávať návrhy, aby vám odoslali fotky, na ktorých ste, no na týchto fotkách vás verejne neoznačíme. Verejné označenie na fotkách nie je vo Fotkách Google k dispozícii.
 • Vaše kontakty môžu dostať návrh na zdieľanie, no môžu sa rozhodnúť, či s vami fotku naozaj budú zdieľať.

Zmena alebo odstránenie štítka tváre Ja

Ak vyberiete nesprávnu tvár, štítok tváre Ja môžete zmeniť na správnu tvár. Skupinu tvárí môžete aj odstrániť, ale budete potom dostávať menej prispôsobených diel a vaše kontakty nebudú môcť automaticky rozpoznať vašu tvár na fotkách.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Zoskupovať podobné tváre.
 3. Klepnite na možnosť Tvár bola označená ako Ja.
 4. Vyberte tvár a potvrďte tak správnu skupinu tvárí alebo klepnite na položky Odstrániť a potom Odstrániť štítok.

Zastavenie návrhov na zdieľanie fotiek pre kontakty

Vaše kontakty nebudú môcť dostávať návrhy, aby s vami zdieľali fotky, na ktorých ste. Naďalej však budete dostávať prispôsobené filmy a animácie.

 1. V zariadení iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Zoskupovať podobné tváre.
 3. Vypnite možnosť Povoľte kontaktom rozpoznať vašu tvár.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?