Означаване с етикет на група с подобни лица

Когато означите с етикет „аз“ група с подобни лица:

 • получавате по-персонализирани творения, например филм със снимки на вас.
 • получавате персонализирано търсене. Можете да търсите „аз“, за да намирате лесно снимки на себе си.
 • давате възможност на контактите си да получават предложения за споделяне с вас. Когато те ви снимат, ще получават предложения да споделят с вас такива снимки.

Забележка: Тази функция не е налице във всички държави. Ако е налице в държавата ви, включете функцията, за да я използвате.  

Потвърждаване на групата лица и даване на възможност на контактите ви да получават предложения за споделяне на снимки с вас

Ако за етикет на лице изберете „аз“, позволявате на приложението Google Фото на устройствата на контактите ви да разпознава лицето ви. След това Google Фото може да предлага на тези хора да споделят с вас снимките си на вас.

 1. Отворете приложението Google Фото Фото на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Групиране на подобни лица.
 3. Ако още не сте го направили, включете Групиране на лица.
 4. Под „Няма лице с етикет „Аз“ докоснете Избор.
 5. Изберете лицето си. Докоснете OK. Това автоматично ще включи „Разрешаване на контактите да разпознават лицето ви“.

Кой може да получава предложения да споделя снимки с вас

 • Контактите, с които сте взаимодействали в Google Фото или Gmail, може да получат предложение да споделят с вас снимките си на вас.
 • Ако взаимодействате с нови контакти чрез Gmail или споделени албуми в Google Фото, тези хора може да получат предложение да споделят снимки с вас.
 • Ако изтриете споделени албуми или имейли от или до някои контакти, тези хора може повече да не получават предложения за споделяне с вас.

За да проверите кои контакти понастоящем може да получава предложения, отворете photos.google.com/settings/contacts.

Ако не искате даден човек да получава предложения, можете да го блокирате. Научете как да блокирате човек.

Имайте предвид следното

Ако означите с етикет „аз“ група лица и дадете възможност на контактите си да разпознават лицето ви в снимки:

 • позволявате на контактите си да получават предложения да ви изпращат снимки с вас, но няма да бъдете обществено маркирани в снимките. В Google Фото няма обществено маркиране.
 • контактите ви може да получат предложение да споделят с вас, но те избират дали да го направят.

Промяна или премахване на етикета на лице „аз“

Ако сте избрали неправилно лице, можете да промените етикета на лице „аз“, така че да се отнася за правилното. Можете също да премахнете групата си лица, но ще получавате по-малко персонализирани творения и контактите ви няма да могат автоматично да разпознават лицето ви в снимки.

 1. Отворете приложението Google Фото Фото на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Групиране на подобни лица.
 3. Докоснете Лице с етикет „Аз“.
 4. Изберете лице, за да потвърдите правилната група лица, или докоснете Премахване и след това Премахване на етикета.

Спиране на предложенията към контактите ви да споделят снимки с вас

Контактите ви няма да могат да получават предложения да споделят с вас ваши снимки, но вие пак ще получавате персонализирани филми и анимации.

 1. Отворете приложението Google Фото Фото на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки и след това Групиране на подобни лица.
 3. Изключете Разрешаване на контактите да разпознават лицето ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?