Означаване с етикет на група с подобни лица

Когато означите с етикет „аз“ група с подобни лица:

 • получавате по-персонализирани създавания, например видеоклип с акценти, в който има снимки с вас;
 • получавате персонализирано търсене. Можете да търсите „аз“, за да намирате лесно снимки на себе си.
 • улеснявате контактите си да получават предложения за споделяне с вас. Когато те ви снимат, може да получат предложения да споделят с вас такива снимки.

Забележка: Тази функция не е налице във всички географски региони.

Потвърждаване на групата ви с подобни лица и помагане на контактите ви да получават предложения за споделяне на снимки с вас

Ако за етикет на лице изберете „аз“, помагате на приложението Google Снимки на устройствата на контактите ви да групира изображения с вас. След това Google Снимки може да предлага на тези хора да споделят с вас снимките си, на които сте вие.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху „Настройки“ в горната част.
 3. Кликнете върху стрелката за падащо меню Down arrow до „Групиране на подобни лица“.
 4. Включете Групи с подобни лица, ако не е включено.
 5. Под „Няма лице с етикет „Аз“ кликнете върху Избор.
 6. Изберете лицето си. Кликнете върху OK. Това автоматично ще включи Помагане на контактите да разпознават лицето ви.

Кой може да получава предложения да споделя снимки с вас

 • Контактите, с които сте взаимодействали в Google Снимки или Gmail, може да получат предложение да споделят с вас снимките си, на които сте и вие.
 • Ако взаимодействате с нови контакти чрез Gmail или споделени албуми в Google Снимки, тези хора може да получат предложение да споделят снимки с вас.
 • Ако изтриете споделени албуми или имейли от или до някои контакти, тези хора може повече да не получават предложения за споделяне с вас.

За да проверите кои контакти понастоящем може да получават предложения, отворете photos.google.com/settings/contacts.

Ако не искате даден човек да получава предложения, можете да го блокирате. Научете как да блокирате човек.

Имайте предвид следното

Ако означите с етикет „аз“ група с подобни лица и помогнете на контактите си да разпознават лицето ви в снимки:

 • контактите ви може да получават предложения да ви изпращат снимки, на които сте вие, но няма да бъдете маркирани видимо за всичко в снимките. В Google Снимки няма видимо за всички маркиране.
 • контактите ви може да получат предложение да споделят с вас, но те избират дали да го направят.
 • Дори ако не означите с „аз“ група с подобни лица, контактите ви може да получават предложения за споделяне, ако по-рано са споделяли с вас снимки, на които сте и вие.

Промяна или премахване на етикета на лице „аз“

Ако сте избрали неправилно лице, можете да промените етикета на лице „аз“, така че да се отнася за правилното. Можете също да премахнете групата с подобни лица, но ще получавате по-малко персонализирани творения и контактите ви по-трудно ще получават предложения да споделят с вас.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху „Настройки“ в горната част.
 3. Кликнете върху стрелката за падащо меню Down arrow до „Групиране на подобни лица“.
 4. Кликнете върху Лице с етикет „Аз“.
 5. Изберете лице, за да потвърдите правилната група с подобни лица, или кликнете върху Премахване и след това Премахване на етикета.

Спиране на предложенията към контактите ви въз основа на етикета ви на лице „аз“

Контактите ви няма да получават предложения да споделят ваши снимки въз основа на този етикет, но вие пак ще получавате персонализирани видеоклипове с акценти и анимации.

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Кликнете върху „Настройки“ в горната част.
 3. Кликнете върху стрелката за падащо меню Down arrow до „Групиране на подобни лица“.
 4. Изключете Помагане на контактите да разпознават лицето ви.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню