Di chuyển ảnh vào kho lưu trữ

Bạn có thể ẩn ảnh khỏi chế độ xem ảnh và di chuyển chúng vào kho lưu trữ. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp ảnh của mình và ẩn những ảnh mà bạn không muốn thấy thường xuyên.

Bất kỳ ảnh nào mà bạn lưu trữ:

 • Vẫn sẽ nằm trong tất cả album mà bạn thêm ảnh vào, trang kết quả tìm kiếm và các thư mục trên thiết bị.
 • Sẽ không được dùng để tạo video khoảnh khắc nổi bật hoặc ảnh động.

Nếu có tài liệu, biên nhận hoặc ảnh có vẻ không thích hợp để xuất hiện trong chế độ xem ảnh, bạn có thể nhận được thẻ đề xuất chuyển ảnh vào kho lưu trữ. Tìm hiểu thêm.

Di chuyển ảnh vào kho lưu trữ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn ảnh.
 4. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chuyển đến mục lưu trữ.
 5. Không bắt buộc: Để tìm bất kỳ ảnh nào mà bạn đã lưu trữ từ màn hình xem Ảnh, trong ứng dụng Google Photos Ảnh, ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện sau đó Lưu trữ.

Kiểm tra các mục lưu trữ và hủy lưu trữ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện sau đó Lưu trữ.
 4. Chọn ảnh. Chạm và giữ để chọn nhiều ảnh.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Hủy lưu trữ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính