Blokkér og rapportér noen i Google Foto

Du kan stanse all kontakt med en person ved å blokkere vedkommendes Google-konto.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder.
 2. Åpne et album personen er med i.
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer etterfulgt av Alternativer.
 4. Ved siden av personens navn trykker du på Mer Mer etterfulgt av Blokkér personen.

Dette skjer når du blokkerer en person

 • Dere kan ikke se hverandres bilder, videoer eller kommentarer i Google Foto. Hvis den du blokkerer, har en link til albumet ditt, kan vedkommende se det også uten å være pålogget. 
 • Hvis du eier albumet og du blokkerer en bidragsyter, blir eventuelt innhold vedkommende har lagt til, fjernet fra albumet.
 • Hvis du blokkerer eieren av et album, blir eventuelt innhold du har lagt til, fjernet fra albumet.
 • Hvis du blokkerer noen fra et album du ikke eier, kan ikke du og personen du har blokkert, se hverandres innhold.
 • Personen det gjelder, blokkeres også i enkelte andre Google-tjenester, for eksempel Hangouts.
 • Finn ut mer om blokkering av Google-kontoer.

Finn ut hvem du har blokkert

Du kan se gjennom kontoene du har blokkert, og oppheve blokkeringen.

Slik opphever du en blokkering:

 1. Gå til https://myaccount.google.com/blocklist på en datamaskin.
 2. Klikk på Fjern Lukk ved siden av kontoen du vil oppheve blokkeringen for.
Rapportér støtende eller uønskede bilder som er sendt til deg

Hvis en person bruker linker som kan deles, til å sende deg bilder eller videoer som du mener bryter Googles retningslinjer, kan du rapportere vedkommende.

ALTERNATIV 1: Trakassering, mobbing, hatsk innhold, vold, seksuelt eksplisitt innhold eller nettsøppel

 1. Åpne bildet eller videoen i Google Foto.
 2. Øverst til høyre velger du Mer Mer og deretter Rapportér misbruk. (Klikk på Logg på hvis du ikke ser det. Du må være pålogget Google-kontoen din for å kunne rapportere noe.)
 3. Velg årsaken til at du vil sende rapporten.
 4. Velg RAPPORTÉR.

ALTERNATIV 2: Bilde av en mindreårig

Hvis du er den mindreårige som vises på bildet, eller du er den mindreåriges foresatte, kan du be om at delingen av det bildet begrenses.

Eksempler på handlinger vi kan utføre

Når vi har mottatt rapporten din, kan det hende vi ser gjennom det aktuelle innholdet og gjennomfører nødvendige tiltak. Vi kan for eksempel

 • begrense tilgangen til det rapporterte innholdet
 • fjerne det rapporterte innholdet
 • begrense eller oppheve tilgangen til Google-produkter for personen som eventuelt bryter retningslinjene

Vær oppmerksom på at ting du mener er støtende, ikke nødvendigvis er nettsøppel eller misbruk i henhold til Googles retningslinjer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?