Sluta dela album, kommentarer och andra delningsinställningar

När du delar foton, videor eller album i Google Foto kan du när som helst ändra vem som kan se dem. Du kan bara göra detta om du äger albumet.

Sluta dela ett album

Ingen kan se albumet om du slutar att dela det. Kommentarer och foton som har lagts till av andra tas bort.

 1. Öppna appen Google Foto Foton på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Album.
 3. Öppna ett album som du har skapat.
 4. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 5. Välj Delningsalternativ.
 6. Inaktivera reglaget bredvid Dela.

Obs! Om personen du delade med har laddat ned eller kopierat foton eller videor som du har delat tas nedladdade filer eller kopior inte bort genom att du tar bort den delade länken.

Förhindra att andra lägger till foton i ett album

När du skapar ett delat album kan alla som har länken gå med och bidra till albumet. Personens profilbild visas högst upp. Du kan ändra den här inställningen så att ingen annan kan lägga till foton i albumet.

Om du inte tar bort fotona som har lagts till av andra visas de även om du inaktiverar inställningen.

 1. Öppna appen Google Foto Foton på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Delning.
 3. Öppna ett delat album som du har skapat.
 4. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 5. Välj Delningsalternativ.
 6. Inaktivera reglaget bredvid Samarbeta. (Om du inte ser det aktiverar du först Dela.)

Obs! Du kan inte förhindra att enskilda personer lägger till objekt, men du kan se till att ingen kan göra det.

Hantera dina gilla-makreringar och kommentarer

Aktivera och inaktivera kommentarer

Om du inaktiverar kommentarer kan andra inte heller gilla dina foton. Befintliga gilla-markeringar och kommentarer på ditt album visas fortfarande om du inte tar bort dem.

 1. Öppna appen Google Foto Foton på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Delning.
 3. Öppna ett album som du har skapat.
 4. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 5. Välj Delningsalternativ.
 6. Bredvid Kommentarer och gilla-markeringar inaktiverar du reglaget.

Visa alla kommentarer

Om du vill visa eller ta bort alla kommentarer som du har gjort öppnar du aktivitetsloggen.

Lämna ett album

När du lämnar ett album tas alla dina foton och kommentarer bort. Ditt ansikte visas inte i albumet och du kan inte bjudas in till albumet igen.

 1. Öppna appen Google Foto Foton på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Album.
 3. Öppna ett album.
 4. Tryck på Mer Mer
 5. Välj Delningsalternativ.
 6. Tryck på Lämna album.

Blockera någon på Google Foto

Ta reda på hur du blockerar någon på Google Foto.

Dela dina foton

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?