Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Opties voor delen wijzigen

Nadat u in Google Foto's foto's, video's of albums heeft gedeeld, kunt u wijzigen wie deze items kunnen bekijken.

Mensen een album laten bekijken

 1. Open een album dat u heeft gemaakt.
 2. Selecteer Meer in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer Opties voor delen.
 4. Zet de schakelaar naast Delen op Aan of Uit.
 5. Kopieer de link die wordt weergegeven en stuur deze naar de gewenste mensen.

Opmerking: Iedereen die de link heeft, kan het album bekijken en kan zien wie lid van het album is geworden.

Een album niet meer delen

Als u Delen uitschakelt:

 • Niemand kan uw album meer bekijken.
 • Alle reacties en foto's die door anderen zijn toegevoegd, worden verwijderd.
Opmerking: Als de persoon met wie u het album heeft gedeeld, gedeelde foto's of video's heeft gedownload of gekopieerd, worden deze downloads of kopieën niet verwijderd wanneer u de gedeelde link verwijdert.

Mensen foto's laten toevoegen aan een album

Wanneer u een album deelt, is dit standaard ingeschakeld.

 1. Open een album dat u heeft gemaakt.
 2. Selecteer Meer in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer Opties voor delen.
 4. Zet de schakelaar naast Samenwerken op Aan of Uit. (Als de schakelaar niet wordt weergegeven, schakelt u eerst Delen in.)

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan iedereen die de link heeft, uw album bekijken en er foto's aan toevoegen. Als iemand lid wordt van uw album of foto's aan uw album toevoegt, wordt zijn profielfoto boven aan het album weergegeven.

Voorkomen dat mensen foto's kunnen toevoegen

U kunt niet voorkomen dat afzonderlijke mensen items toevoegen, maar u kunt er wel voor zorgen dat niemand items kan toevoegen.

Tip: Als u wilt voorkomen dat mensen uw album kunnen bekijken, schakelt u Delen uit.

Reageren in- of uitschakelen

Wanneer u een album deelt, is de mogelijkheid tot reageren standaard ingeschakeld. Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

 1. Open een album dat u heeft gemaakt.
 2. Selecteer Meer in de rechterbovenhoek.
 3. Selecteer Opties voor delen.
 4. Zet de schakelaar naast Reageren op Aan of Uit.

Voorkomen dat mensen kunnen reageren

Als u reacties uitschakelt, blijven bestaande reacties zichtbaar zolang u ze nog niet heeft verwijderd.

Als u alle reacties die u heeft toegevoegd, wilt bekijken of verwijderen, gaat u naar het Activiteitenlogboek.

Een uitnodiging verwijderen of een album verlaten

U kunt op elk gewenst moment een uitnodiging verwijderen of een album verlaten, afhankelijk van hoe u bent uitgenodigd.

Als u bent uitgenodigd via uw telefoonnummer of e-mailadres

 1. Selecteer Meer .
 2. Selecteer Opties voor delen.
 3. Selecteer Uitnodiging verwijderen.

Als u bent uitgenodigd via Google Foto's

 1. Selecteer Meer 
 2. Selecteer Opties voor delen.
 3. Selecteer Album verlaten.

Iemand blokkeren op Google Foto's

Meer informatie over hoe u iemand kunt blokkeren op Google Foto's.

Brenna is expert op het gebied van Google Foto's en auteur van deze pagina. Help haar dit artikel te verbeteren door hieronder feedback achter te laten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?