Prekid dijeljenja albuma i upravljanje postavkama

Možete promijeniti tko može vidjeti fotografije, videozapise ili albume koje ste podijelili u Google fotografijama. To možete učiniti ako ste vlasnik albuma.

Prekid dijeljenja albuma

Ako prekinete dijeljenje albuma:

 • druge osobe neće moći vidjeti vaš album
 • uklonit će se komentari i fotografije koje su druge osobe dodale
Da biste prekinuli dijeljenje albuma, uklonite sve članove albuma i isključite dijeljenje veze. Saznajte kako kontrole za dijeljene albume omogućuju veću privatnost fotografija.

Napomena: ako je određena osoba već preuzela ili kopirala fotografije ili videozapise koje ste podijelili, prekidom dijeljenja nećete izbrisati taj preuzeti ili kopirani sadržaj.

Uklanjanje osobe iz albuma

Da biste uklonili osobu iz albuma, morate biti njegov vlasnik.

 1. Otvorite željeni album.
 2. Kliknite Više Više a zatim Opcije.
 3. Pomaknite se do kontakta koji želite ukloniti.
 4. Kliknite Više Više a zatim Ukloni osobu.
Uključivanje ili isključivanje dijeljenja veze:
 1. Otvorite željeni album a zatim kliknite Više Više a zatim Opcije.
 2. Kliknite prekidač pored dijeljenja veze da biste ga uključili ili isključili.

Sprječavanje drugih osoba da dodaju fotografije u album

Ako je postavka "Suradnja" uključena, svatko s vezom na vaš dijeljeni album može dodavati fotografije. 

Sprječavanje drugih osoba da dodaju fotografije:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Dodirnite Dijeljenje.
 3. Otvorite album.
 4. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Opcije.
 5. Isključite opciju Suradnja.

Napomene:

 • Dodavanje sadržaja ne možete onemogućiti za pojedinačne korisnike, ali možete za sve korisnike.
 • Fotografije koje su dodale druge osobe i dalje će se prikazivati, osim ako ih uklonite.

Napuštanje albuma

Kada napustite album, uklonit će se vaše fotografije i komentari te ne možete biti ponovno pozvani u album.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Dodirnite Albumi.
 3. Otvorite album.
 4. Dodirnite Više Više a zatim Opcije a zatim Napusti album.

Upravljanje sviđanjima i komentarima

Sprječavanje drugih osoba da dodaju komentare i oznake sviđa mi se

Ako isključite komentiranje, osobe neće moći označiti vaše fotografije oznakom sviđa mi se. Postojeće oznake sviđa mi se i komentare možete vidjeti osim ako ih izbrišete.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Dodirnite Dijeljenje.
 3. Otvorite album koji ste izradili.
 4. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Opcije.
 5. Isključite opciju Komentari i sviđanja.

Prikaz svih komentara

Da biste izbrisali ili pregledali sve svoje komentare i sviđanja, otvorite zapisnik aktivnosti.

Povezani resursi

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?