Ukončení sdílení alba a správa nastavení

Můžete změnit, kdo může fotky, videa a alba, která jste sdíleli, ve Fotkách Google najít. Udělat to můžete, pokud album vlastníte.

Ukončení sdílení alba

Pokud album přestanete sdílet:

 • ostatní lidé ho nebudou moct zobrazit,
 • komentáře a fotky, které do něj přidali jiní lidé, budou odebrány.
Pokud chcete některé album přestat sdílet, odeberte všechny jeho členy a vypněte sdílení odkazů. Přečtěte si, jak ovládací prvky sdílených alb ochrání soukromí vašich fotek.

Důležité: Pokud si někdo fotky nebo videa, které jste sdíleli, stáhl nebo zkopíroval, ukončení sdílení jeho stažené soubory nebo kopie nesmaže.

Zapnutí a vypnutí sdílení odkazů

 1. Otevřete požadované album a klikněte na ikonu možností Více a poté Možnosti.
 2. Sdílení odkazů zapnete nebo vypnete přepínačem vedle Sdílení odkazů.

Odebrání člověka z alba

Chcete-li někoho odebrat, musíte být vlastníkem alba.

 1. Otevřete požadované album.
 2. Klikněte na ikonu možností Více a poté Možnosti.
 3. Vyhledejte kontakt, který chcete odebrat.
 4. Klikněte na ikonu možností Více a poté Odebrat uživatele.
Důležité: Pokud album sdílíte pomocí odkazu, budete muset sdílení odkazů vypnout, aby se lidé, které odeberete, nemohli znovu připojit.

Jak lidem zabránit v přidávání fotek do alba

Pokud je zapnutá možnost Spolupráce, může fotky do sdíleného alba přidávat kdokoli, kdo na něj má odkaz. 

Pokud chcete lidem zabránit v přidávání fotek, postupujte takto:

 1. Na telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Nahoře klepněte na ikonu sdílení bublina pro sdílení textu.
 3. Otevřete album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a poté Možnosti.
 5. Vypněte možnost Spolupráce.

Poznámky:

 • V přidávání fotek do alba nemůžete zabránit jednotlivým lidem, pouze všem lidem zároveň.
 • Stále uvidíte fotky, které ostatní lidé už přidali, pokud je neodeberete.

Opuštění alba

Když opustíte album, vaše fotky a komentáře budou odebrány.

 1. Na telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Nahoře klepněte na ikonu sdílení bublina pro sdílení textu.
 3. Otevřete album.
 4. Klepněte na ikonu možností Více a poté Možnosti a poté Opustit album.

Správa lajků a komentářů

Jak lidem zabránit v přidávání komentářů a lajků

Pokud vypnete komentování, lidé nebudou vaše fotky moct ani lajkovat. Stávající lajky a komentáře stále uvidíte, pokud je nesmažete.

 1. Na telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Vlevo nahoře klepněte na ikonu se šipkou bublina pro sdílení textu.
 3. Otevřete album, které jste vytvořili.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a poté Možnosti.
 5. Vypněte možnost Komentáře a lajky.

Zobrazení všech komentářů

Pokud chcete zobrazit nebo smazat všechny svoje komentáře a lajky, přejděte do protokolu aktivit.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?