Deixar de compartir un àlbum i gestionar la configuració

Pots canviar qui pot veure les fotos, els vídeos o els àlbums que has compartit a Google Fotos si l'àlbum és teu.

Deixar de compartir un àlbum

Si deixes de compartir un àlbum, tingues en compte el següent:

 • Els altres usuaris no podran veure'l.
 • Se suprimiran els comentaris i les fotos que altres usuaris hi hagin afegit.

Per deixar de compartir un àlbum, segueix aquests passos:

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Toca Contingut compartit.
 3. Obre un àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Opcions.
 5. Desactiva Comparteix.
 6. Toca Deixa de compartir o Suprimeix.

Nota: si algú ha baixat o ha copiat fotos o vídeos compartits, les baixades o les còpies que n'hagi fet no se suprimiran en desactivar l'opció de compartir.

Impedir que altres persones afegeixin fotos a un àlbum

Si l'opció "Col·labora" està activada, qualsevol persona que tingui l'enllaç a l'àlbum compartit pot afegir-hi fotos. 

Per impedir que altres persones afegeixin fotos a un àlbum, segueix aquests passos:

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Toca Contingut compartit.
 3. Obre un àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Opcions.
 5. Desactiva Col·labora.

Notes:

 • L'opció d'afegir elements a un àlbum no es pot desactivar per a usuaris concrets, sinó només en general.
 • Continuaràs veient les fotos que altres persones hagin afegit, tret que les suprimeixis.

Sortir d'un àlbum

Quan surts d'un àlbum, se'n suprimeixen les fotos i els comentaris que hi hagis afegit i no t'hi poden tornar a convidar.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Toca Àlbums.
 3. Obre un àlbum.
 4. Toca Més Més i, a continuació, Opcions i, a continuació, Surt de l'àlbum.

Gestionar els m'agrada i els comentaris

Impedir que altres afegeixin comentaris i m'agrada

Si desactives els comentaris, els usuaris no podran indicar que els agraden les teves fotos. Continuaràs veient els comentaris i els m'agrada existents tret que els suprimeixis.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Toca Contingut compartit.
 3. Obre un àlbum que hagis creat.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Opcions.
 5. Desactiva Comentaris i m'agrada.

Veure tots els comentaris

Per veure o suprimir tots els comentaris i els m'agrada que hagis fet, ves al registre d'activitat.

Recursos relacionats

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?