Ustavitev skupne rabe albuma in upravljanje nastavitev

Osebe, ki si lahko ogledajo fotografije, videoposnetke ali albume, ki ste jih dali v skupno rabo v aplikaciji Google Foto, lahko spremenite. To lahko naredite, če ste lastnik albuma.

Ustavitev skupne rabe albuma

Če ustavite skupno rabo albuma:

 • si druge osebe ne bodo mogle ogledati vašega albuma in
 • komentarji in fotografije, ki so jih dodale druge osebe, bodo odstranjeni.

Skupno rabo ustavite tako:

 1. V napravi iPhone ali iPad odprite aplikacijo Google Foto Google Foto.
 2. Dotaknite se možnosti Sharing (Skupna raba).
 3. Odprite album.
 4. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Options (Možnosti).
 5. Izklopite možnost Share album (Skupna raba albuma).
 6. Dotaknite se Stop sharing (Ustavi skupno rabo) ali Delete (Izbriši).

Opomba: če je neka oseba že prenesla ali kopirala fotografije ali videoposnetke, ki ste jih dali v skupno rabo, z izklopom skupne rabe ne boste izbrisali teh prenosov ali kopij.

Preprečite osebam dodajanje fotografij v album

Če je vklopljeno »Sodelovanje«, lahko vsakdo, ki ima povezavo do vašega albuma v skupni rabi, doda fotografije. 

Osebam preprečite dodajanje fotografij tako:

 1. V napravi iPhone ali iPad odprite aplikacijo Google Foto Google Foto.
 2. Dotaknite se možnosti Sharing (Skupna raba).
 3. Odprite album.
 4. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Options (Možnosti).
 5. Izklopite možnost Collaborate (Sodelovanje).

Opombe:

 • Posameznikom ne morete preprečiti dodajanja vsebine, lahko pa preprečite dodajanje vsebine vsem.
 • Še vedno si boste lahko ogledali fotografije, ki so jih dodale druge osebe, razen če jih odstranite.

Kako zapustiti album

Če zapustite album, bodo vaše fotografije in komentarji odstranjeni, poleg tega pa ne morete biti znova povabljeni v album.

 1. V napravi iPhone ali iPad odprite aplikacijo Google Foto Google Foto.
 2. Dotaknite se možnosti Albums (Albumi).
 3. Odprite album.
 4. Dotaknite se ikone za več možnosti Več in nato Options (Možnosti)in nato Leave album (Zapusti album).

Upravljanje všečkov in komentarjev

Preprečite osebam dodajanje komentarjev in všečkov

Če izklopite komentiranje, drugi ne morejo všečkati vaših fotografij. Obstoječi všečki in komentarji bodo še vedno prikazani, razen če jih izbrišete.

 1. V napravi iPhone ali iPad odprite aplikacijo Google Foto Google Foto.
 2. Dotaknite se možnosti Sharing (Skupna raba).
 3. Odprite album, ki ste ga ustvarili.
 4. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Options (Možnosti).
 5. Izklopite možnost Comments & likes (Komentarji in všečki).

Ogled vseh komentarjev

Če si želite ogledati ali izbrisati vse komentarje in všečke, ki ste jih ustvarili, odprite dnevnik dejavnosti.

Sorodni viri

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?