Chọn chất lượng sao lưu cho ảnh và video

Bạn có thể thay đổi chất lượng sao lưu của ảnh và video cho phù hợp với lựa chọn ưu tiên của mình hoặc để tiết kiệm không gian lưu trữ. Mỗi Tài khoản Google có 15 GB bộ nhớ và bạn có thể mua thêm bộ nhớ hoặc dọn dẹp không gian lưu trữ bất cứ lúc nào.

Lưu ý quan trọng:

Tìm hiểu về các chế độ sao lưu

Chất lượng gốc

Ảnh và video được lưu trữ ở cùng độ phân giải mà bạn đã chụp/quay và không thay đổi chất lượng.

 • Ảnh và video được sao lưu ở Chất lượng gốc sẽ tính vào bộ nhớ của Tài khoản Google.
 • Thích hợp với ảnh có số điểm ảnh nhiều hơn 16 MP và video có độ phân giải cao hơn 1080p.
 • Phù hợp để in biểu ngữ lớn.
Chất lượng tiết kiệm dung lượng

Lưu ý quan trọng: Trước ngày 1 tháng 6 năm 2021, mọi ảnh hoặc video bạn sao lưu ở Chất lượng cao, hiện được gọi là Chất lượng tiết kiệm dung lượng, đều không tính vào bộ nhớ của Tài khoản Google. Tìm hiểu cách kiểm tra chất lượng sao lưu của ảnh.

Ảnh và video được lưu trữ ở chất lượng thấp hơn một chút.

 • Ảnh và video được sao lưu ở Chất lượng tiết kiệm dung lượng sẽ tính vào bộ nhớ của Tài khoản Google. 
 • Ảnh được nén để tiết kiệm không gian lưu trữ. Nếu có nhiều hơn 16 MP thì ảnh sẽ được đổi kích thước thành 16 MP.
  • Ảnh với 16 MP sẽ có chất lượng tốt khi được in ở kích thước từ 24 inch x 16 inch trở xuống.
 • Video có độ phân giải cao hơn 1080p sẽ được đổi kích thước thành độ phân giải cao 1080p. Video có độ phân giải 1080p trở xuống sẽ trông gần giống với bản gốc. Một số thông tin có thể bị mất, như phụ đề.
 • Trong một vài trường hợp, một số ảnh và video có thể không nén được và sẽ được lưu trữ ở kích thước gốc.
Sao lưu nhanh

Lưu ý quan trọng: Mọi ảnh hoặc video bạn đã sao lưu ở Chất lượng Sao lưu nhanh trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 đều không tính vào bộ nhớ của Tài khoản Google.

Nếu bạn không tìm thấy lựa chọn này trong phần cài đặt sao lưu, thì tức là lựa chọn này không có ở quốc gia hoặc khu vực của bạn.
 • Ảnh và video được sao lưu ở Chất lượng Sao lưu nhanh sẽ tính vào bộ nhớ của Tài khoản Google.
 • Ảnh có thể được nén để tốn ít dữ liệu di động hơn. Nếu có nhiều hơn 3 MP thì ảnh sẽ được đổi kích thước thành 3 MP.
 • Ảnh với 3 MP sẽ có chất lượng tốt khi được in ở kích thước từ 6 inch x 8 inch trở xuống.
 • Các video có độ phân giải cao hơn 480p sẽ được đổi kích thước thành độ phân giải chuẩn 480p. Video có độ phân giải 480p trở xuống sẽ trông gần giống với bản gốc. Một số thông tin có thể bị mất, như phụ đề.
 • Trong một vài trường hợp, một số ảnh và video có thể không nén được và sẽ được lưu trữ ở kích thước gốc.

Giảm kích thước ảnh và video của bạn

Nếu bạn có ảnh ở Chất lượng gốc và muốn tiết kiệm một phần không gian lưu trữ, hãy chuyển ảnh và video bạn đã sao lưu sang Chất lượng tiết kiệm dung lượng (trước đây gọi là Chất lượng cao). Chế độ cài đặt này sẽ không xuất hiện nếu tài khoản Google Photos của bạn có không gian lưu trữ không giới hạn.

Lưu ý quan trọng:

 • Bạn chỉ có thể khôi phục dung lượng lưu trữ một lần mỗi ngày. Việc khôi phục dung lượng lưu trữ sẽ không thay đổi chất lượng của các tệp tải lên trong tương lai.
 • Trong một vài trường hợp, một số ảnh và video có thể không nén được và sẽ được lưu trữ ở kích thước tệp gốc.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Quản lý dung lượng lưu trữ.
 3. Trong phần "Khôi phục dung lượng lưu trữ", hãy nhấp vào Chuyển đổi ảnh và video hiện có sang Chất lượng tiết kiệm dung lượng.

Thay đổi chất lượng sao lưu

 1. Mở photos.google.com/settings trên máy tính.
 2. Chọn một chất lượng sao lưu.

Mẹo: Để kiểm tra kích thước và chất lượng sao lưu, hãy chuyển đến một bức ảnh hoặc video rồi nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về dữ liệu sao lưu trong phần "Chi tiết".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
105394