Chọn kích thước tải lên của ảnh và video

Bạn có thể thay đổi chất lượng ảnh và video cho phù hợp với tùy chọn của mình hoặc để giải phóng dung lượng bộ nhớ.

Tìm hiểu về các tùy chọn sao lưu

Chất lượng cao

 • Bộ nhớ miễn phí không giới hạn.
 • Ảnh được nén để tiết kiệm không gian. Nếu ảnh lớn hơn 16 MP, ảnh sẽ được đổi kích thước thành 16 MP.
 • Bạn có thể in ảnh 16 MP chất lượng tốt ở kích thước tối đa 24 inch x 16 inch.
 • Video có độ phân giải cao hơn 1080p sẽ được đổi kích thước thành độ phân giải cao 1080p. Video có độ phân giải 1080p trở xuống sẽ trông gần giống với bản gốc. Có thể mất một số thông tin như phụ đề chi tiết.

Bộ nhớ dành cho người dùng Pixel

Nếu bạn có điện thoại Pixel và đã thiết lập tùy chọn sao lưu Google Photos, thì ảnh và video mà bạn chụp trên Pixel sẽ tự động được sao lưu từ điện thoại sang Google Photos. Tìm hiểu thêm về cách sao lưu Photos và điện thoại Pixel.
Chất lượng gốc
 • Bộ nhớ miễn phí giới hạn sử dụng bộ nhớ trong Tài khoản Google của bạn. Kiểm tra bộ nhớ của bạn tại đây. Nếu bạn vượt quá giới hạn này, hãy tìm hiểu cách mua bộ nhớ.
 • Tất cả các ảnh và video được lưu trữ theo cùng một độ phân giải mà bạn đã chụp và quay.
 • Được đề xuất cho ảnh có kích thước lớn hơn 16 MP và video có độ phân giải cao hơn 1080p.
 • Khuyên dùng cho việc in biểu ngữ lớn
 • Nếu bạn là người dùng Google One và đã thiết lập Google Photos, thì ảnh và video của bạn sẽ được tải lên ở Chất lượng gốc.

Bộ nhớ dành cho người dùng Pixel

Nếu bạn có điện thoại Pixel và đã thiết lập tùy chọn sao lưu Google Photos, thì ảnh và video mà bạn chụp trên Pixel sẽ tự động được sao lưu từ điện thoại sang Google Photos. Tìm hiểu thêm về cách sao lưu Photos và điện thoại Pixel.
Sao lưu nhanh
Nếu không thấy tùy chọn này, thì có nghĩa là bạn chưa sử dụng được tùy chọn này.
 • Sao lưu nhanh hơn qua dữ liệu di động và Wi-Fi.
 • Bộ nhớ miễn phí không giới hạn.
 • Có thể nén ảnh để dùng ít dữ liệu di động hơn. Nếu ảnh lớn hơn 3MP, ảnh sẽ được đổi kích thước thành 3MP.
 • Bạn có thể in ảnh 3MP chất lượng tốt ở kích thước tối đa 6 inch x 8 inch.
 • Các video có độ phân giải cao hơn 480p sẽ được đổi kích thước thành độ phân giải chuẩn 480p. Video có độ phân giải 480p trở xuống sẽ trông gần giống với bản gốc. Có thể mất một số thông tin như phụ đề chi tiết.

Thay đổi kích thước tải lên

 1. Trên máy tính, hãy mở photos.google.com/settings.
 2. Chọn chất lượng cao hoặc chất lượng gốc cho các nội dung tải lên trong tương lai.

Giảm kích thước của ảnh và video

Nếu bạn có ảnh ở Chất lượng gốc và muốn tiết kiệm một chút dung lượng, hãy thay đổi ảnh và video đã sao lưu sang Chất lượng cao. Tùy chọn cài đặt này sẽ không xuất hiện nếu bạn không có bất kỳ ảnh nào ở Chất lượng gốc.

 1. Hãy truy cập vào photos.google.com/settings trên máy tính.
 2. Nhấp vào Khôi phục bộ nhớ. Thao tác này sẽ không làm thay đổi chất lượng các tệp bạn tải lên trong tương lai.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể khôi phục bộ nhớ một lần mỗi ngày. 

Ảnh hoặc video sẽ không được đổi thành chất lượng cao nếu bạn tải ảnh hoặc video lên bằng:

 • Google Drive
 • Điện thoại Pixel
 • Điện thoại Pixel 2 hoặc 3 trong thời gian ưu đãi chất lượng gốc

Nhưng điều này sẽ làm thay đổi mọi ảnh hoặc video bạn đã tải lên trên:

 • Blogger
 • Google Maps
 • Google Photos
 • Google+
 • Hangouts
 • Panoramio
 • Album Web Picasa
 • Hình ảnh kênh cho web trên YouTube
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?