เลือกคุณภาพการสํารองข้อมูลของรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการสำรองข้อมูลสำหรับรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้เหมาะกับค่ากำหนดหรือเพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ บัญชี Google ทุกบัญชีมาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 15 GB และคุณสามารถซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มหรือล้างพื้นที่เก็บข้อมูลได้ทุกเมื่อ

สำคัญ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการสำรองข้อมูล

คุณภาพต้นฉบับ

ระบบจะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอไว้ในความละเอียดเดียวกับที่คุณถ่าย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

 • รูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ในคุณภาพต้นฉบับจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google
 • แนะนำสำหรับรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 MP และวิดีโอที่มีความละเอียดสูงกว่า 1080p
 • แนะนำสำหรับการพิมพ์แบนเนอร์ขนาดใหญ่
ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล

สำคัญ: รูปภาพหรือวิดีโอที่คุณสำรองข้อมูลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ด้วยคุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล จะไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google ของคุณ ดูวิธีตรวจสอบคุณภาพการสำรองข้อมูลของรูปภาพ

รูปภาพและวิดีโอจะจัดเก็บไว้โดยลดคุณภาพลงเล็กน้อย

 • รูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ในแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google
 • ระบบจะบีบอัดรูปภาพเพื่อประหยัดพื้นที่ โดยหากรูปภาพมีขนาดใหญ่กว่า 16 MP ก็จะได้รับการปรับขนาดเป็น 16 MP
  • คุณสามารถพิมพ์รูปภาพขนาด 16 MP ให้มีคุณภาพดีได้ในขนาดไม่เกิน 24x16 นิ้ว
 • ระบบอาจบีบอัดรูปภาพที่จะอัปโหลดในแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรูปภาพอื่น เช่น .jpg
 • วิดีโอความละเอียดสูงกว่า 1080p จะได้รับการปรับขนาดเป็นความละเอียดสูงที่ 1080p วิดีโอที่ความละเอียด 1080p หรือต่ำกว่าจะดูใกล้เคียงกับคุณภาพของต้นฉบับ ข้อมูลบางอย่าง เช่น คำบรรยายแทนเสียงอาจสูญหาย
 • ในบางกรณี ระบบอาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอบางรายการไม่ได้ และจะจัดเก็บไว้ในขนาดไฟล์ต้นฉบับ โปรดทราบว่าไฟล์ .jpg ในรูปแบบ Multi-Picture (mpf) บางไฟล์จะบีบอัดไม่ได้ เช่น ภาพบุคคลที่ถ่ายในอุปกรณ์ Android
ด่วน

สำคัญ: รูปภาพหรือวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ในคุณภาพด่วนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2021 จะไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google

หากไม่พบตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าการสำรองข้อมูล แสดงว่าตัวเลือกดังกล่าวใช้ไม่ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
 • รูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ในคุณภาพด่วนจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google
 • ระบบอาจบีบอัดรูปภาพเพื่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือน้อยลง หากรูปภาพมีขนาดใหญ่กว่า 3 MP จะได้รับการปรับขนาดเป็น 3 MP
 • คุณสามารถพิมพ์รูปภาพขนาด 3 MP ให้มีคุณภาพดีได้ในขนาดไม่เกิน 6x8 นิ้ว
 • วิดีโอความละเอียดสูงกว่า 480p จะได้รับการปรับขนาดเป็นความละเอียดมาตรฐานที่ 480p วิดีโอที่ความละเอียด 480p หรือต่ำกว่าจะดูใกล้เคียงกับต้นฉบับ ข้อมูลบางอย่าง เช่น คำบรรยายแทนเสียงอาจสูญหาย
 • ในบางกรณี ระบบอาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอบางรายการไม่ได้ และจะจัดเก็บไว้ในขนาดไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ .jpg ในรูปแบบ Multi-Picture (mpf) บางไฟล์จะบีบอัดไม่ได้ เช่น ภาพบุคคลที่ถ่ายในอุปกรณ์ Android

ลดขนาดของรูปภาพและวิดีโอ

หากมีรูปภาพในคุณภาพต้นฉบับและต้องการประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลบางส่วน โปรดเปลี่ยนรูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้เป็นแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล (ก่อนหน้านี้เรียกว่า "คุณภาพสูง") การตั้งค่านี้จะไม่ปรากฏหากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดสำหรับ Google Photos

สำคัญ

 • คุณจะกู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูลได้วันละครั้งเท่านั้น ทั้งนี้การกู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูลจะไม่เปลี่ยนคุณภาพของรายการที่จะอัปโหลดในอนาคต
 • ในบางกรณี ระบบอาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอบางรายการไม่ได้ และจะจัดเก็บไว้ในขนาดไฟล์ต้นฉบับ โปรดทราบว่าไฟล์ .jpg ในรูปแบบ Multi-Picture (mpf) บางไฟล์จะบีบอัดไม่ได้ เช่น ภาพบุคคลที่ถ่ายในอุปกรณ์ Android
 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า ที่ด้านบน จากนั้น จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
 3. ในส่วน "กู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูล" ให้คลิกแปลงรูปภาพและวิดีโอที่มีอยู่เป็นคุณภาพแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล

เปลี่ยนคุณภาพการสำรองข้อมูล

 1. เปิด photos.google.com/settings จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกคุณภาพการสำรองข้อมูล

เคล็ดลับ: หากต้องการตรวจสอบคุณภาพและขนาดการสำรองข้อมูล ให้ไปที่รูปภาพหรือวิดีโอแล้วคลิกข้อมูล ข้อมูล จากนั้นดูรายละเอียดการสำรองข้อมูลได้ในส่วน "รายละเอียด"

 • หากบีบอัดรูปภาพหรือวิดีโอไม่ได้ คุณจะเห็นข้อความ "ใช้ฟีเจอร์ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลไม่ได้" ในส่วน "รายละเอียด" ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้พยายามสำรองข้อมูลรายการในคุณภาพแบบประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก