Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Sao lưu ảnh và video

Lưu các ảnh bạn chụp bằng máy ảnh của thiết bị và các ảnh đã lưu trên điện thoại của bạn vào thư viện Google Ảnh.

Tính năng sao lưu và đồng bộ hóa là gì?

 • Dịch vụ sao lưu: Các ảnh và video của bạn sẽ lưu vào thư viện Google Ảnh của bạn.
 • Được lưu trữ ở chế độ riêng tư: Các ảnh và video được sao lưu từ thiết bị của bạn sẽ ở chế độ riêng tư trừ khi bạn chia sẻ chúng.
 • Đồng bộ hóa: Mọi thay đổi bạn thực hiện đều sẽ được lưu trên mọi thiết bị được đồng bộ hóa. Ví dụ: nếu bạn chỉnh sửa và lưu một ảnh trên điện thoại của mình, ảnh đó sẽ trông giống như vậy trên photos.google.com.

Bật hoặc tắt sao lưu và đồng bộ hóa

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập. 
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở ứng dụng Google Ảnh .
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng, nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 4. Chọn Cài đặt tiếp đến Sao lưu và đồng bộ hóa.
 5. Nhấn vào bật hoặc tắt "Sao lưu và đồng bộ hóa".

Những điều cần ghi nhớ về cài đặt này:

 • Thay đổi cài đặt sao lưu sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng sử dụng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa, chẳng hạn như Google Drive.
 • Nếu bạn đã bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa, việc xóa ứng dụng Google Ảnh khỏi thiết bị của bạn sẽ không tắt tính năng này. Để tắt tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên.

Thay đổi cài đặt sao lưu của bạn

 • Chọn Tài khoản Google để sao lưu ảnh và video: Trong phần "Tài khoản sao lưu", hãy nhấn vào tên tài khoản.
 • Thay đổi kích thước tải lên của bạn: Nhấn vào Kích thước tải lên. Hãy tìm hiểu thêm về các kích thước tải lên
 • Sao lưu thư mục trên thiết bị: Nhấn vào Sao lưu thư mục trên thiết bị và chọn các thư mục bạn muốn sao lưu.
 • Sao lưu trên dữ liệu di động: Nếu bạn không muốn đợi có Wi-Fi mới sao lưu ảnh của mình, trong phần "Sao lưu bằng dữ liệu di động", hãy nhấn vào Ảnh hoặc Video. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể tính phí nếu bạn tải lên bằng mạng di động của mình.
 • Sao lưu trong khi chuyển vùng: Trong phần "Thời điểm sao lưu", hãy nhấn vào Chuyển vùng.

Kiểm tra xem các ảnh của bạn đã được sao lưu hay chưa

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở ứng dụng Google Ảnh .
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Ảnh .
 4. Ở trên cùng, bạn sẽ biết liệu ảnh của mình đã được sao lưu hay vẫn đang đợi sao lưu. 

Chi phí sao lưu

Nếu kích thước tải lên của bạn được đặt thành Chất lượng cao, bạn sẽ nhận được bộ nhớ miễn phí không giới hạn. Nhưng nếu cài đặt này được đặt thành Gốc, các ảnh được sao lưu sẽ tính vào bộ nhớ Google Ảnh của bạn. Hãy tìm hiểu cách thay đổi kích thước tải lên của bạn.

Bạn có 15 GB bộ nhớ miễn phí cho ảnh và video được lưu trữ chính xác như khi bạn chụp.

Hãy kiểm tra bộ nhớ Google Ảnh của bạn.

Brenna là một chuyên gia Google Photos và đã viết trang này. Hãy giúp cô ấy cải thiện trang này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.