Tilgjengelighet i Google Foto

Google Foto er kompatibel med funksjoner for Android-tilgjengelighet, som TalkBack-skjermleseren, skjermforstørring og andre tilgjengelighetstjenester.

Du kan slå på TalkBack i enhetens innstillinger under «Tilgjengelighet». Når TalkBack er på, kan du navigere i Google Foto ved bruk av standard TalkBack-navigasjonsbevegelser.

Relaterte sider

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?