دسترس‌پذیری در Google Photos

Google Photos با قابلیت‌های دسترس‌پذیری Android سازگار است، از جمله صفحه‌خوان TalkBack، درشت‌نمایی صفحه و سایر سرویس‌های دسترس‌پذیری.

می‌توانید TalkBack را در تنظیمات دستگاهتان در زیر «دسترس‌پذیری» روشن کنید. پس از روشن شدن TalkBack، می‌توانید با استفاده از حرکات اشاره پیمایش TalkBack استاندارد، در Google Photos پیمایش کنید.

صفحه‌های مرتبط

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟