Достъпност в Google Снимки

Приложението Google Фото е съвместимо с функциите за достъпност на операционната система, включително екранния четец TalkBack, увеличението на екрана и други услуги.

Можете да включите TalkBack от „Достъпност“ в „Настройки“. След това можете да се придвижвате в Google Фото със стандартните жестове на TalkBack за навигация.

Сродни страници

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?