Moje fotky sa nezálohujú

Ak sa fotky a videá nesynchronizujú s vaším účtom Google, skontrolujte stav zálohovania:

Kontrola stavu zálohovania

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. V hornej časti:
  • Ak sa zobrazuje číslo: toto číslo znamená počet fotiek, ktoré sa ešte nezálohovali.
  • Zálohovanie je dokončené: ak sa zobrazuje správa Nahrávanie je dokončené Zálohovanie bolo dokončené.
  • Čaká sa na Wi‑Fi: zmeňte nastavenia, pripojte sa k sieti Wi‑Fi či mobilnej sieti alebo zálohujte niektoré fotky cez mobilné dáta
  • Zálohovanie je vypnuté: ak sa zobrazuje správa Zálohovanie a synchronizácia je vypnutá Zálohovanie a synchronizácia sú vypnuté. Klepnutím zálohovanie zapnete.
  • Fotka alebo video boli preskočené: fotka alebo video sa nenahráva, pretože nespĺňa naše požiadavky:
   • fotky nemôžu byť väčšie ako 75 MB alebo 100 megapixelov,
   • videá nemôžu byť väčšie ako 10 GB.

Zobrazenie fotiek čakajúcich na Wi‑Fi a zálohovanie cez mobilné dáta

Ak automaticky zálohujete fotky a videá cez Wi‑Fi, môžete si pozrieť, ktoré položky čakajú na zálohovanie. 

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak máte fotky čakajúce na zálohovanie cez Wi‑Fi. 

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. V hornej časti klepnite na Čaká sa na Wi‑Fi
 3. Pozrite si, ktoré fotky a videá zatiaľ neboli zálohované. 
 4. [Voliteľné] Vpravo hore klepnite na Vybrať. Vyberte, ktoré fotky alebo videá chcete zálohovať cez mobilné dáta. Potom klepnite na Zálohovať

Ak sa nahrávanie zasekne alebo máte iné problémy, vyskúšajte tieto kroky:

Kontrola nastavení zálohovania

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. V hornej časti klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia a potom Zálohovanie a synchronizácia.
 3. Ak je nastavenie Zálohovanie a synchronizácia zapnuté, mali by sa vám zobraziť tieto možnosti:
 • Zálohovací účet: Skontrolujte, či je uvedený účet rovnaký ako účet, ktorý sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google. Ak chcete vidieť, ktorý účet sa zobrazuje v aplikácii Fotky Google, otvorte hlavnú ponuku Fotiek Google a v hornej časti nájdite svoju e-mailovú adresu.
 • Zálohovať priečinky zariadenia: Klepnite a vyberte fotky a videá, ktoré sa majú zálohovať z iných aplikácií ako Hangouts a WhatsApp.
 • Veľkosť nahrávania: Klepnutím zmeníte veľkosť nahrávania fotiek a videí. Rozdiel medzi veľkosťami Originál a Vysoká kvalita
 • Zálohovať s použitím mobilných dát: Vyberte, či chcete zálohovať fotky a videá pomocou mobilnej siete (nie iba cez Wi-Fi). Môžu sa uplatňovať sadzby vášho operátora.
Kedy zálohovať: Túto možnosť zapnite, ak chcete fotky a videá zálohovať aj vtedy, ak sa nachádzate v inej krajine.

Kontrola veľkosti alebo typu súboru

Fotka alebo video sa nemusí nahrávať, pretože nespĺňa naše požiadavky:

 • fotky nemôžu byť väčšie ako 75 MB alebo 100 megapixelov,
 • videá nemôžu byť väčšie ako 10 GB.

Kontrola zálohovaných fotiek

Ak sa zálohovanie spracováva, v hornej časti vidíte počet zostávajúcich fotiek a miniatúry fotiek, ktoré sa momentálne zálohujú.

Kontrola fotiek, ktoré neboli zálohované

 1. Vyberte fotku.
 2. Ak fotka nebola zálohovaná, v hornej časti sa zobrazí položka Zálohovať Zálohovať.

Kontrola všetkých fotiek, ktoré boli zálohované

V počítači prejdite na photos.google.com. Všetky fotky a videá, ktoré sa tu nachádzajú, sú zálohované.

 

Ak problémy pretrvávajú, odošlite spätnú väzbu Fotkám Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?