Thêm ảnh và video trên Google Drive vào Google Photos

Để sắp xếp ảnh và video của bạn trong các dịch vụ, bạn có thể thêm ảnh trên Google Drive vào Google Photos. 

Trước khi bạn bắt đầu

  • Ảnh phải lớn hơn 256 pixel.
  • Loại tệp phải là .jpg, .gif, .webp, .tiff hoặc .raw.
  • Nếu sử dụng Tài khoản Google cho cơ quan hoặc trường học, thì bạn sẽ phải tải ảnh xuống từ Google Drive và tải lại lên Google Photos.

Mẹo: Tìm hiểu cách tải tất cả ảnh và video của bạn xuống.

Thêm ảnh và video trên Google Drive vào Google Photos 

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào phần Tải lên sau đó Google Drive. 
  3. Tìm và chọn ảnh.
  4. Nhấp vào phần Tải lên.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thay đổi hoặc xóa ảnh

Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Drive sẽ chỉ áp dụng cho Drive. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Photos sẽ chỉ áp dụng cho Photos. 

Kiểm tra bộ nhớ

Ảnh và video của bạn được lưu trữ bằng không gian lưu trữ của Tài khoản Google.

  • Các mục sao chép từ Google Drive sang Google Photos được sao lưu dựa trên kích thước tải lên. 
  • Nếu bạn sao chép một mục từ Google Drive sang Google Photos, thì bản sao mới trong Google Photos cũng sẽ được tính vào bộ nhớ của bạn. 
  • Tìm hiểu cách thay đổi kích thước tải lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false