Ako Fotky Google spolupracujú s Diskom Google

Fotky a videá z Disku Google môžete zobraziť a upraviť vo Fotkách Google.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fotky Google.

Synchronizácia fotiek a videí s Diskom Google

Ak chcete automaticky pridávať fotky a videá z Fotiek Google na Disk Google:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Disk Google Drive.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Menu a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Fotky Google zapnite možnosť Automatické pridávanie.

Poznámky:

 • Keď zapnete automatické pridávanie, položky, ktoré nahráte do Fotiek Google, sa budú pridávať do priečinka Fotky Google v časti Môj Disk.
 • Fotky Google sú oddelené od priečinka Fotky Google v časti Môj Disk. Položky v tomto priečinku nebudú zoskupované do albumu vo Fotkách Google. Keď pridáte fotku do tohto priečinka, nebude pridaná do knižnice Fotiek Google.

Ak v počítači používate zálohovanie a synchronizáciu, položky nájdete v Disku na karte Počítače.

Synchronizácia fotiek a videí s Fotkami Google

Keď máte fotky a videá v časti Môj Disk alebo na karte Počítače v Disku Google, môžete ich automaticky synchronizovať so svojou knižnicou Fotiek Google.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.

 2. V hornej časti klepnite na ponuku Menu a potom Nastavenia.
 3. Zapnite Disk Google.
 4. Klepnite na položku Synchronizácia.

Čo sa stane, keď zmeníte alebo odstránite fotku

Ak synchronizujete fotky a videá s Fotkami Google aj Diskom Google, zistite, aký vplyv budú mať zmeny na fotky a videá na oboch miestach.

Keď vykonáte zmenu vo Fotkách Google

 • Odstránite fotku: fotka bude odstránená aj z Disku Google.
 • Upravíte fotku: zmeny sa nezobrazia v Disku Google.

Keď vykonáte zmenu v Disku Google

 • Odstránite položky z priečinka Fotky Google: budú odstránené z vašej knižnice Fotiek Google. 
  • Poznámka: Ak sa fotka nachádza v albume Fotiek Google, zostane v albume.
 • Presuniete fotky z priečinka Fotky Google do iného priečinka a potom ich odstránite: budú odstránené aj vo Fotkách Google.
 • Odstránite priečinky vrátane priečinka Fotky Google: fotky a videá z týchto priečinkov zostanú vo Fotkách Google. Je to preto, aby ste omylom neodstránili všetky svoje fotky a videá.

Kontrola úložiska

Vaše fotky a videá sú uložené využitím ukladacieho priestoru vášho účtu Google.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?