ทำความเข้าใจ ค้นหา และแก้ไขตำแหน่งของรูปภาพ

คุณจะใช้ตำแหน่งของรูปภาพเพื่อจัดระเบียบ ค้นหา และสำรวจรูปภาพตามตำแหน่งที่ถ่ายภาพได้

รูปภาพของคุณอาจมีการระบุตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

 • กล้องของอุปกรณ์บันทึกตำแหน่งพร้อมกับรูปภาพ
 • คุณเพิ่มตำแหน่ง
 • Google Photos ประมาณตำแหน่งของคุณจากข้อมูลต่างๆ เช่น จุดสังเกตที่ตรวจพบในรูปภาพและตำแหน่งในรูปภาพอื่นๆ ของคุณ

จัดการตําแหน่งของรูปภาพ

หากต้องการจัดการข้อมูลตําแหน่งของรูปภาพหรือวิดีโอ คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งลงในรูปภาพที่ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว หรือจะแก้ไขหรือนําตําแหน่งโดยประมาณที่ Photos เพิ่มไว้ออกก็ได้

เพิ่มตำแหน่ง

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอนั้น
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล จากนั้น เพิ่มตำแหน่ง
  • เพิ่มหรือเลือกตำแหน่งจากตําแหน่งล่าสุด

แก้ไขหรือนําตำแหน่งโดยประมาณออก

สําคัญ : คุณจะอัปเดตหรือนําตำแหน่งโดยประมาณได้ออกเท่านั้น หากกล้องเพิ่มตำแหน่งรูปภาพหรือวิดีโอของโดยอัตโนมัติ คุณจะแก้ไขหรือนําตำแหน่งดังกล่าวออกไม่ได้

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอนั้น
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข ถัดจากตำแหน่ง
  • เพิ่มหรือเลือกตำแหน่งจากตําแหน่งล่าสุด
  • หากต้องการนำตำแหน่งโดยประมาณออก ให้คลิกนําตำแหน่งออก

คุณยังแก้ไขตำแหน่งของรูปภาพหลายรูปได้ด้วย โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขตำแหน่ง
  • เพิ่มหรือเลือกตำแหน่ง
  • หากต้องการนำตำแหน่งออก ให้คลิกนำตำแหน่งออก
เคล็ดลับ: เมื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ คุณอาจได้รับแจ้งว่า Google Photos แก้ไขข้อมูลตําแหน่งที่กล้องเพิ่มไว้ไม่ได้ หากต้องการดําเนินการต่อ ให้ยกเลิกการเลือกรูปภาพหรือวิดีโอเหล่านั้น

ประเมินหาตำแหน่งที่มีข้อมูลไม่ครบ

สําคัญ: หากปิดการประมาณตําแหน่งไว้ ระบบจะไม่นําตําแหน่งโดยประมาณก่อนหน้านี้ออก แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบตําแหน่งได้
 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น ตำแหน่ง
 3. เปิดหรือปิดประมาณตำแหน่งที่ไม่มีข้อมูล

แชร์รูปภาพพร้อมสถานที่

เมื่อคุณแชร์รูปภาพโดยใช้ Google Photos ระบบอาจแชร์ตำแหน่งของรูปภาพหากคุณเพิ่มตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือหากกล้องได้ระบุตำแหน่งไว้

คุณควบคุมได้ว่าจะแชร์ตําแหน่งของตนเองในอัลบั้มที่แชร์ ลิงก์ หรือการสนทนาแต่ละรายการที่สร้างหรือเข้าร่วมหรือไม่ หากตั้งค่าการแชร์กับคนสนิท รูปภาพที่คุณแชร์ทั้งหมดจะมีรายละเอียดตำแหน่ง 

สถานการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นหากคุณเลือกที่จะแชร์ตําแหน่งของรูปภาพ 

 • หากคุณเพิ่มหรือแก้ไขตำแหน่งโดยประมาณของรูปภาพ แล้วแชร์รูปภาพกับผู้อื่นใน Google Photos คุณจะแชร์ตำแหน่งนั้นด้วย
 • หากกล้องเพิ่มตำแหน่งและคุณแชร์รูปภาพนั้นใน Google Photos รูปภาพจะแสดงตำแหน่งที่กล้องระบุไว้
 • หากคุณแชร์รูปภาพซึ่งมีตำแหน่งที่ Google Photos ประมาณไว้ ระบบจะไม่แชร์ตําแหน่งนั้น

การดําเนินการนี้จะไม่มีผลกับรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณแชร์นอก Google Photos เช่น เมื่อดาวน์โหลดและส่งอีเมลให้ผู้อื่น ในกรณีดังกล่าว ตำแหน่งเดิมที่อุปกรณ์บันทึกไว้จะแสดงโดยไม่มีการแก้ไขที่คุณทำใน Google Photos

แม้ว่าคุณจะซ่อนตำแหน่งของรูปภาพจากคนอื่น แต่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถเดาตำแหน่งได้โดยอิงตามจุดสังเกตในรูปภาพ

แชร์รายละเอียดตำแหน่งในอัลบั้มที่แชร์

เมื่อเพิ่มรูปภาพไปยังอัลบั้มที่แชร์ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะแชร์รายละเอียดตำแหน่งของรูปภาพในแต่ละอัลบั้มหรือไม่

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการแชร์
 3. เลือกอัลบั้มที่แชร์
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือก
 5. เปิดหรือปิดแชร์ตำแหน่งของรูปภาพ

คุณยังควบคุมได้ว่าจะแชร์รายละเอียดตำแหน่งของรูปภาพหรือไม่เมื่อคุณสร้างอัลบั้มที่แชร์ใหม่

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการแชร์ จากนั้น สร้างอัลบั้มที่แชร์
 3. เพิ่มชื่อและรูปภาพไปยังอัลบั้มที่แชร์ใหม่
 4. คลิกแชร์ จากนั้น ตัวเลือกอัลบั้มที่ด้านบน
 5. เปิดหรือปิดแชร์ตำแหน่งของรูปภาพ

เคล็ดลับ: ตัวเลือกนี้ยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณแชร์อัลบั้มส่วนตัวเป็นครั้งแรกด้วย

แชร์รายละเอียดตำแหน่งในการสนทนา

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพลงในการสนทนาที่สร้างขึ้นใหม่ รูปภาพนั้นจะไม่มีรายละเอียดตำแหน่ง การแชร์ตําแหน่งจะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น 

หากคุณเริ่มการสนทนาก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2021 รูปภาพที่คุณเพิ่มหรือเคยเพิ่มไว้ในการสนทนานั้นจะแสดงข้อมูลตำแหน่ง เว้นแต่คุณจะปิดใช้การแชร์ตําแหน่งในการสนทนาดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

วิธีแชร์รายละเอียดตำแหน่งของรูปภาพที่คุณเพิ่มลงในการสนทนาที่เฉพาะเจาะจง หรือเคยเพิ่มไว้แล้ว 

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การแชร์ 
 3. คลิกการสนทนา 
 4. ในการสนทนา ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของบัญชี
 5. เปิดแชร์ตําแหน่งของรูปภาพ
แชร์รายละเอียดตําแหน่งในการแชร์กับคนสนิท 
สําคัญ: หากตั้งค่าการแชร์กับคนสนิท รูปภาพที่คุณแชร์ทั้งหมดจะมีรายละเอียดตำแหน่ง หากคุณตั้งค่าการแชร์กับคนสนิทก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2021 ระบบจะแชร์ข้อมูลตําแหน่งของรูปภาพ เว้นแต่คุณจะปิดการตั้งค่าดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้

วิธีตรวจสอบว่าคุณแชร์รายละเอียดตําแหน่งในการแชร์กับคนสนิทหรือไม่

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การแชร์ 
 3. คลิกชื่อคนสนิทของคุณ 
 4. ที่ด้านบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 5. ในส่วน "คนสนิทของคุณจะเข้าถึงได้" คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแชร์รายละเอียดตำแหน่งหรือไม่
เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้แชร์รายละเอียดตําแหน่งแต่ต้องการแชร์ ให้นําคนสนิทออกและเชิญอีกครั้ง 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก