ทำความเข้าใจ ค้นหา และแก้ไขตำแหน่งของรูปภาพ

คุณจะใช้ตำแหน่งของรูปภาพเพื่อจัดระเบียบ ค้นหา และสำรวจรูปภาพตามตำแหน่งที่ถ่ายภาพได้

รูปภาพของคุณอาจมีการระบุตำแหน่งในกรณีต่อไปนี้

เพิ่มตำแหน่ง

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอนั้น
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล จากนั้น รูปนี้ถ่ายที่ไหน
 4. เพิ่มหรือเลือกสถานที่

แก้ไขหรือนำสถานที่ออก

 1. เปิด photos.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอนั้น
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล
 4. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข แก้ไข ถัดจากสถานที่
 5. เพิ่มหรือเลือกสถานที่
 6. หากต้องการนำสถานที่ออก ให้คลิกนำสถานที่ออก

คุณยังแก้ไขสถานที่ของรูปภาพหลายรูปได้โดยการเลือกรูปภาพที่ต้องการ คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขสถานที่

แชร์รูปภาพพร้อมสถานที่

เมื่อคุณแชร์รูปภาพด้วย Google Photos ระบบอาจแชร์สถานที่ของรูปภาพหากคุณเพิ่มสถานที่ เปลี่ยนแปลงสถานที่ หรืออุปกรณ์ได้คาดการณ์ไว้

สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้หยุดไม่ให้ผู้อื่นเห็นสถานที่ของรูปภาพ

 • หากคุณเพิ่มสถานที่ในรูปภาพ แล้วแชร์รูปภาพกับผู้อื่นใน Google Photos คุณจะแชร์สถานที่นั้นด้วย
 • หากอุปกรณ์คาดการณ์สถานที่ไว้ และคุณแชร์รูปภาพนั้นใน Google Photos รูปภาพจะแสดงสถานที่ที่อุปกรณ์คาดการณ์ไว้
 • หากคุณแก้ไขสถานที่ที่อุปกรณ์คาดการณ์ไว้ แล้วแชร์รูปภาพนั้นใน Google Photos รูปภาพจะแสดงสถานที่ที่ถูกแก้ไข
 • หากคุณแชร์รูปภาพที่มีสถานที่ที่ Google Photos คาดการณ์ไว้ และจากนั้นแชร์รูปภาพนั้นใน Google Photos ระบบจะไม่แชร์สถานที่ที่คาดการณ์

ซ่อนตำแหน่งของรูปภาพจากผู้อื่น

 1. ไปที่ photos.google.com/settings ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแชร์ ลูกโป่งการแชร์ข้อความ ที่ด้านบน
 3. เปิดใช้ซ่อนข้อมูลตำแหน่งของรูปภาพ 

อัลบั้ม ลิงก์ การสนทนา หรือรายการใหม่ที่คุณแชร์กับคนสนิทจะไม่มีรายละเอียดตำแหน่ง

การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับอัลบั้มหรือการสนทนาที่แชร์ซึ่งคุณมีส่วนร่วมอยู่แล้ว การดำเนินการนี้จะไม่มีผลกับรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณแชร์ด้วยวิธีอื่น เช่น เมื่อดาวน์โหลดและส่งอีเมลให้คนอื่น ในกรณีดังกล่าว ตำแหน่งเดิมที่อุปกรณ์บันทึกไว้จะแสดงโดยไม่มีการแก้ไขที่คุณทำใน Google Photos

แม้ว่าคุณจะซ่อนตำแหน่งของรูปภาพจากคนอื่น แต่บุคคลเหล่านั้นอาจเดาได้โดยอิงตามจุดสังเกตในรูปภาพของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร